Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ ընդունելության և դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը վերսկսում է դպրոցականների այցելությունների կազմակերպումը մայր բուհ՝ առաջարկելով ճանաչողական և մասնագիտական այցեր ԵՊՀ ֆակուլտետներ և լաբորատորիաներ։ կարդալ ավելին
Օլիմպիադա - 2023
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 


 

 


 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 

 2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքները

 

 

 


 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐԻ

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 


 

 

 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԵՊՀ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 


 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԵՊՀ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

 


 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐԻ

 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 


 

 

 

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 


 

ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 


 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ

 


 

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ (ԱՆՎՃԱՐ)

 


 

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ (ՎՃԱՐՈՎԻ)

 


 

 

 

 

 

 Կապ ընդունող հանձնաժողովի հետ


Հեռ.` 87-77 (ներքին), 060-710-777
Էլ. փոստ` dimord@ysu.am