Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>

Բակալավրիատ

Հայոց լեզու և գրականություն


Մագիստրատուրա

Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն

Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն

Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

Հայ գրականության պատմություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Արշակ Չոպանյանի կովկասյան կենսապատումը և մասնակցությունը կաթողիկոսական ընտրություններին
2022 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2022, թիվ 7, 67-84 էջ
|
Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Գիրք/Book
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Հոդված/Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Հոդված/Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|