Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հայկանուշ Ալբերտի Շարուրյան

Դոցենտ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2005-2006 – Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ
1982-1987- Երևանի պետական համալասարանի հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժնի ուսանողուհի

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
2019- մինչև օրս – ԵԼՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009-2015 անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դոցենտ
2007 - անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի ասիստենտ
1993-2004 անգլերեն լեզվի N 2 ամբիոնի դասախոս
1987 -1993 – Եղ․ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան

Հետազոտություն
2006 –ատենախոսություն՝ «Վիպական կերպարի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի երկերում»

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Արտասահմանյան գրականություն, գեղարվեստական թարգմանություն, գրավոր թարգմանություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն

Էլ․ հասցե
h.sharuryan@ysu.am

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Հոդված/Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Միսաք Մեծարենցը թարգմանիչ
2022 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2022, թիվ 2 (26), էջ 138-154
|
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Գրոտեսկային տարրերը Էդգար Ալլան Պոյի պատմվածքներում և դրանց փոխանցումը հայերեն
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 11-22
|
Հոգու երկվության հիմնախնդրի մի զուգահեռ հայ և ամերիկյան գրականության մեջ
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 34-42
|
Սիրո բուլգակովյան մեկնաբանումը հոգեվերլուծության հայեցակարգից
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1 (39), էջ 47-56
|
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 13-21
|
Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը որ մահացել էր» պատմվածքում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 43-54
|
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21
|
Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը, որ մահացել էր» պատմվածքում
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (38), 2017, էջ 43-54
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
Ապոկրիֆային Ավետարանի մոտիվները Էրիկ-Էմանուել Շմիդտի «Ավետարան ըստ Պիղատոսի» վեպում
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 117-122
|
Երազի հոգեբանական գործառույթները գեղարվեստական արձակում
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (31), ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, էջ 39-46
|
Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն
2015 | Գիրք/Book
Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երևան, 2015, էջ 102-111
Ժոզե դե Սոզա Սարամագոյի աղմկահարույց վեպը
2015 | Հոդված/Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, Գիտ. հոդվածների ժողովածու, պրակ. Զ, Երևան, «Լինգվա», 2015, էջ, 194-208
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, թիվ 2 (50), 270-279 էջ
Պերճ Զեյթունցյանի դրաման գրական զուգահեռներում
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես N 2-3 ( 26-27) Երևան, 2014 էջ 100-114
«Հիփիստական էքզիստենցիալիզմի» դասավանդումը բուհում
2014 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք 2014, 1-2, Զանգակ, էջ 127-131
Հիսուս Քրիստոսի կերպարը հայ և ամերիկյան գրականության մեջ (համեմատական քննություն)
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես N 1( 25) Երևան, 2014, էջ 74-89
Քրիստոսի կերպարի մեկնաբանությունը ամերիկյան գրականության մեջ
2014 | Հոդված/Article
21st Century Challenges in Philology and Foregn Language Teaching: From Theory to Practice, Российско-Армянский (Славянский) Университет, изд. Ереван-2014
Էքզիստենցիալիզմը ամերիկյան գրականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. համալսարան Հայագիտական հանդես N 3- 4 ( 23-24) Երևան, 2013, էջ 87-96
Interpretation: The hierarchy of interpretation
2011 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262
Creation of Male Personages (Norman Mailer VS James Joyce)
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 71-81
Վիլյամ Սարոյանը հուշագիր
2009 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար » Երևան, թիվ 1-2, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Հոդված/Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Linguistics in Practice
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100
|
Նորման Մեյլեր. Սպիտակ նեգրը
2007 | Հոդված/Article
Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ. 2007
English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms
2006 | Գիրք/Book
Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006
«Սպիտակ նեգրի» թեման Նորման Մեյլերի ուշ շրջանի վեպերում
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 204-223
Կերպարային համակարգը Նորման Մեյլերի «Մերկերը և մեռյալները» վեպում
2006 | Հոդված/Article
«Համատեքստ-2005» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
Ջեյմս Ջոյս, «Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»
2006 | Գիրք/Book
«Հույս և սեր» հրատ., Երևան, 2006
Էքզիստենցիալիստական մոտիվները Նորման Մեյլերի «Վայրի ափը» վեպում
2005 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», Երևան, թիվ 2, 2005
Հետպատերազմյան շրջանի հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 271-284
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|
Շերվուդ Անդերսոն «Մայրը»
2001 | Գիրք/Book
«Արտասահմանյան գրականություն» հանդես, Երևան, թ.1, 2001