Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարինե Հարությունի Յաղուբյան

Դոցենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2012թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2003-2007թթ., ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ռոմանագերմանական բանասիրական ֆակուլտետ
2001-2003թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
1997-2001թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Գիտական կոչում
2012թ. Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2021թ.–առ այսօր, ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի փոխդեկան
2012թ. –առ այսօր, ԵՊՀ-ի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ
2008-2012թթ., ԵՊՀ-ի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ,
2002-2019թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, այնուհետև օտար լեզուների ուսուցման ամբիոնի դոցենտ

Ուսումնական դասընթացներ
Բակալավրիատ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու), գործնական քերականություն, գործնական հնչյունաբանություն, տեսական քերականություն, տիպաբանություն, բառագիտություն, մշակույթ և հանրալեզվաբանություն

Մագիստրատուրա
Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն, զանգվածային հաղորդակցման մշակույթ, լեզուն և մշակույթը ուսումնագիտական համատեքստում, մասնագիտական լեզվի գործառույթները, միջմշակութային հաղորդակցություն և մեդիադիսկուրս

Հետբուհական դասընթացներ / դասախոսների վերապատրաստում
Տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք, տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք (հեռավար ուսուցման պայմաններում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հունվարի 12, 2023, “Everything you want to know about C1 Advanced and C2 Proficiency: Panel discussion” with Colin Williams, Sarah O'Driscoll, Sarah Ellis, Helen Garside and Nicola Johnson, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Նոյեմբերի 8, 2022, “Life Competencies: what are they and how are they connected to our "for Schools" exams?” with Olha Madylus, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հուլիսի 5, 2022, “Developing and assessing writing skills for C1 Advanced with Pablo Toledo”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 23, 2022, “Developing and assessing writing skills for B2 First for Schools with Sarah Ellis and Alberto Costa”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 21-23, 2022, “Everything you wanted to know about TKT Module 1-3 with Anna Kashcheeva”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 7, 2022, “Developing and assessing writing skills for A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools with Claire Ross”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Մայիսի 20, 2022, “Linguaskill: How to Score your Best with Darren Perrett and Ekaterina Redkina”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Մարտի 4, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Cambridge Teaching and Learning Materials Digital Learning Environment”, Cambridge Assessment English Webinar.
Մարտի 3, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Developing receptive skills. Practical ideas”, Cambridge Assessment English Webinar.
Մարտի 2, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Developing productive skills. Practical ideas”, Cambridge Assessment English Webinar.
Հունվարի 26, 2022, “Making the most of your coursebooks for exam preparation: Cambridge English Qualifications for Schools”, Cambridge Assessment English Webinar.
Նոյեմբերի 3, 2021, “Teaching Vocabulary and Functional language at B1 and B2 level”, Cambridge Assessment English Webinar.
Նոյեմբերի 2, 2021,“Teaching Grammar at B1 and B2 level”, Cambridge Assessment English Webinar.
Օգօստոսի 24-26, 2021 “Cambridge Back to School Conference” Cambridge Assessment English Webinar.
Հուլիս 23, 2021 “What is Language Coaching? (And What It Isn’t)” International Conference by Skyes.
Դեկտեմբեր 18, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Key Strategies for Successful International Exam Preparation”.
Դեկտեմբեր 12, 2020 “Grammar Teaching in the Age of Covid-19” with Mathew Ellman Cambridge University Press”.
Դեկտեմբեր 4, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Reaching all Learners through Classroom Learning Communities”.
Նոյեմբեր 20, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Stretching Lessons: Getting more from one Activity”.
Նոյեմբեր 6, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “It’s All Fun and Games… and Learning! Games in the Language Classroom”.
Հոկտեմբեր 26-28, 2020 “Module 1: Exploring Ways to Test Mediation and Pluricultural/ Plurilingual/ Skills in the Classroom”, workshop organised by the ECML in cooperation with Northern University, Yerevan, Armenia.
Հուլիս 16-18, 2020 “TESOL 2020 Virtual Convention & English Language Expo”, TESOL International Assossiation.
Մայիս 12, 2020 “Get Celta-Qualified from Home: CELTA - now 100% Online”, Cambridge Assessment English Webinar.

Վերապատրաստումներ
2021թ. Փետրվար 1-15 Video as a learning tool for remote emergency teachers Erasmus + PRINTeL Project / Պորտուգալիա, Պորտո
2019թ․ Նոյեմբեր 11-13 Մաղտըմգուլիի անվան Թուրքմենական պետական համալսարան (հանդես եմ եկել դասախոսություններով 12 ժամ)
2019թ. Հոկտեմբեռի 15-17 ` «Բաց կրթական ռեսուրսների մշակում» Լյուվենի կաթոլիկ համալսարան Բելգիա, Լյուվեն
2018թ. Նոյեմբերի 12-16 “Video as a Learning Tool for Teachers and Students” / Erasmus + PRINTeL Project / Պորտուգալիա, Պորտո
2018թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 2 մակարդակ
2014թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 1 մակարդակ
2011-2016թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր

Անդամակցություն
2017թ. –առ այսօր, AELTA / Անգլերեն լեզվի ուսուցման ասոցիացիա Հայաստանում / անդամ/
2009-2017թթ. Օտար լեզուների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ
2012թ. առ այսօր Ռոմանագերմանական բանասիրության՝ ներկայումս Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ

Պարգևներ
2021թ. «ԵՊՀ-ում դասավանդման գերազանցության մրցանակ»
2019 թ. - Երկարատև անբասիր աշխատանքի, կրթության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար և Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման
100-ամյակի կապակցությամբ արժանացել է ԵՊՀ արծաթե մեդալի:

Գիտական աշխատանքներ/b>
Շուրջ 25 հոդված, 2 թեզիս , 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և 4 դասագիրք

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

Էլեկտրոնային հասցե
yaghubyan.marina@ysu.am

Interpretation of Omitted Words or the Unsaid Information in Emily Dickinson’s Poetry
2022 | Հոդված/Article
International Journal of English Studies, AASE, Vol. 17, Issue 2(24) 2022: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147
Effectiveness of the Language of Fast Food Advertisements through J. Baudrillard's Postmodernism
2022 | Թեզիս/Thesis
Պոստմոդռնիզմը հումանիտար ոլորտներում, միջազգային գիտաժողով, ապրիլի 8-10, Եր: ԵՊՀ հրատ. 2022թ., 56-57 էջ
Mass Media Communication
2022 | Գիրք/Book
Եր. ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2022թ., 166 էջ
Философско - методологическая инфокультура образования
2022 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային ցուցահանդես և գիտաժողով “Education and Sport in the Prosperous Epoch of the Powerful State” Հոկտեմբեր 10-11, Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 2022, 409 էջ
Effectiveness of the Language of Fast Food Advertisements
2022 | Հոդված/Article
International Journal of English Studies, AASE, Vol. 18, Issue 2(26) 2022: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147
Linguistic Deviation in Business Advertisements /article/ Armenian Folia Anglistika
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, AASE, Vol. 16, Issue 2(24) 2020: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147
The Use of Positive and Negative Politeness Strategies to Express Request in English and Armenian Cultures
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 141-150 էջ
English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
The Communicative Function Of English Parenthetical Constructions
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 1-2, 19-28 էջ
English Grammar in Practice Syntax (Part 3)
2018 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասագիրք, ՎՄՎ-Պրինտ, 2018թ.
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of the Meaning
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 47-58 pp.
|
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
The Role of Games in Foreign Language Teaching
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան
|
English Grammar in Practice / Part 1
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p.
|
English Grammar in Practice Part 2
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան
|
Correlation as a Means of Expressing Syntactic Connections of Parenthetical Construction with Main Sentence
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, 1-13, 44-49 pp.
|
Lexical and Lexico-Semantic Connections of Parenthetical Constructions with the Main Sentence
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, - Եր. ԵՊՀ հրատ., 1(18) 2015թ., 247 էջ:
Phonetic and graphical isolation of parenthetical constructions
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 25 - 30
|
Զեղչումը որպես ասույթի ներիմաստի արտահայտման միջոց
2012 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու,Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2012,էջ. 97-106
|
English for Culture Students
2011 | Գիրք/Book
Յ278-Երևան, Էդիթ.Պրինտ հրատ., 2011
|
Զեղչման հաղորդակցական գործառույթը
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժաողովի նյութերի ժողովածու (խմբագրական հանձնաժողով), Երևան, Մանկավարժ, 2010, էջ. 152-154
|
Զեղչման երևույթի լուսաբանումը դիսկուրսի վերլուծության տեսության դիրքերից
2008 | Հոդված/Article
«Գիտական տեղեկագիր» - 3-4 (9-10) Մանկավարժ հրատ., Երևան, 2008, 200 էջ
|
Զեղչումը որպես խոսքային ռազմավարության միջոց և մարտավարության դրսևորում
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(34), «Ասողիկ», Երևան 2008, 43-52
|
Համատեղ հաղորդակցական սկզբունքի կիրառումը զեղչված ասույթներում
2007 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.- Գիրք 1(30). Երևան, Ասողիկ, 2007, 260 էջ
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 172-177
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Հոդված/Article
«Բամբեր Երևանի համալսարանի», N 3 (120), ԵՀՀ, 2006.-226 էջ
Զեղչման երևույթի լեզվաբանական վերլուծությունների քննության փորձ
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.-Գիրք 1(26). Երևան, Ասողիկ, 2006, 268 էջ
|