Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հայոց պատմության ամբիոն
Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Մշակութաբանության ամբիոն
Սփյուռքագիտության ամբիոն