Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Միջազգային հարաբերություններ
Քաղաքագիտություն
Հանրային կառավարում


Մագիստրատուրա
Միջազգային հարաբերություններ
Համաշխարհային քաղաքականություն
Ազգային անվտանգություն

Կիրառական քաղաքագիտություն

Հանրային (պետական) կառավարում
Հանրային (պետական) քաղաքականություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Armenian Statehood in Foreign Policy Realities: the First Steps of the First Republic
2022 | Գիրք/Book
Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University, Vol. 1, No 2 (2022), DOI:10.46991/JOPS/2022.1.2.012, pp. 12-48
|
L. Hovsepyan , Tatevik Manukyan
Turkish domestic factors and Ankara’s military operations in Syria: Kurdish threat and expansionist ambitions
2022 | Հոդված/Article
Contemporary Eurasia, Vol. 11, Issue 2, 2022, pp. 5-21
|
The Influence of Turkish Domestic Transformations on Turkish-US Relations: Ideology, Identity, Military, Comparative Strategy
2022 | Հոդված/Article
Vol. 41, No. 6, 2022, pp. 563-578 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495933.2022.2130680)
Կերպափոխումները թուրքական զինվորականության շրջանում և պաշտպանական ոլորտում․ ինքնության և գաղափարախոսության հարցեր
2022 | Հոդված/Article
Հայաստանը և տարածաշրջանը. դասեր, արժևորումներ, հեռանկարներ, 1921թ․ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, Լուսակն 2022, էջ 334-358
|
Պետության զարգացման հնարավորությունների և էլիտայի որակի չափման գլոբալ ցուցիչը
2022 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, № 3(14), Արցախ հրատ., Երևան, 2022, էջեր 68-77
|