Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Լրագրություն


Մագիստրատուրա
Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մոռացված լինելու իրավունքը և մեդիան
2022 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Երևան, 2022, N1 (7), 43-51 էջ
|
Media law
2021 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan, 2021, 210 pages
Հայոց լեզվի դասավանդումը՝ մեդիագրագիտության զարգացման հաստատութային հարթակ
2021 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 2 (74), էջ 232-249
Мифологема дороги в армянских медиатекстах
2021 | Հոդված/Article
Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|