Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն


Մագիստրատուրա

Ֆունկցիաների տեսություն / Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Հավանականության տեսություն և վիճակագրություն / Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն / Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Ֆինանսական մաթեմատիկա / Ակտուարական մաթեմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Դ․ Ն․ Հարությունյան
Ռեգուլյար պարամեդիալ բաժանումով հանրահաշիվների մասին
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #3, էջ 107-115
|
Ա․ Ա․ Բայրամյան
Վերջավոր էլեմենտար աբելյան խմբերի էնդոմորֆիզմների կիսախմբերի ավտոմորֆիզմների խմբերի մասին
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 49-57
|
Վ․ Ս․ Աթաբեկյան , Հ․ Տ․ Ասլանյան, Ս․ Տ․ Ասլանյան
Ազատ պարբերական խմբերի ենթաբազմությունների աստիճանը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 43-48
|
V. V. Avetisyan , Sh. A. Grigoryan
Grigoryan Sh.A. Time-suboptimal control of a two-link manipulator motion
2022 | Հոդված/Article
Mechanics. Proceedings of NAS of Armenia. 2022. Vol. 75. Issue 1-2. P. 61-72.
Kh. A. Khachatryan , A. R. Hakobyan
On nontrivial solvability of one class of nonlinear integral equations with conservative kernel on the positive semi-axis
2022 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 56:1 (2022), 7–18