Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ
Ֆիզիկա, Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ, Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և արհեստական բանականություն, Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա


Մագիստրատուրա
Տեսական ֆիզիկա, Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա, Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա, Օպտիկա, Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Աստղաֆիզիկա, Համատեղ միջազգային ծրագրեր

Ֆակուլտետի այլընտրանքային կայքէջ՝ www.physics-ysu.am

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Տ․ Կ․ Ղուկասյան
Էլեկտրոն-բևեռային օպտիկական ֆոնոն և սպին-ուղեծրային փոխազդեցություններով պայմանավորված օպտիկական կլանում կիսահաղորդչային նանոլարում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #3, էջ 116-128
|
Analysis of hydration products, hydration degree, and CO2 capture in “ye’elimite - H2O” system by X-ray diffraction, combined SEM-EDS, and FTIR techniques
2022 | Հոդված/Article
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132, 104222 (2022)
XRD and combined SEM-EDS analysis of long-term hydration products of ye’elimite
2022 | Հոդված/Article
Materials Chemistry and Physics 276, 125373 (2022)
E.R. Bezerra de Mello, A.A. Saharian
Vacuum polarization by a flat boundary in cosmic string spacetime
2022 | Հոդված/Article
Class. Quantum Grav. 28, 145008 (2011)
S. Bellucci, W. Oliveira dos Santos, E. R. Bezerra de Mello, A. A. Saharian
Fermionic vacuum polarization around a cosmic string in compactified AdS spacetime
2022 | Հոդված/Article
JCAP01(2022)010