Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>

Բակալավրիատ
Ռուսաց լեզու և գրականություն

Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն) 

 

Մագիստրատուրա
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն)

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Устойчивые коннотации мифопоэтики белого цвета в творчестве А. Блока: от «Стихов о Прекрасной Даме» к «Двенадцати» (Սպիտակ գույնի կայուն կոննոտացիաները Ա. Բլոկի ստեղծագործությունում՝ «Բանաստեղծություններ Չքնաղ Տիկնոջ մասին» բանաստեղծական գրքից մինչև «Տասներկուսը» պոեմը)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2022 № 1 (20), էջ 19-42
|
Герой-повествователь в рассказах Ю. Нагибина и В. Шаламова
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, 6 (77), часть 5, c. 72-78
Русский язык. Учебник для отделений французского языка
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 270 էջ, Հայաստան
Особенности фразеологической омонимии в русском и армянском языках
2021 | Հոդված/Article
«Проблемы современной русистики», 2021, N 7 (11), с. 120-127
Шушинские погромы в русских художественных текстах
2021 | Հոդված/Article
«Проблемы современной русистики», 2021, N 7 (11), с. 144-154