Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Աստվածաբանության

Կրոնագիտություն

Կրոնական զբոսաշրջություն

 

Մագիստրատուրա
Վարդապետական աստվածաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց
2022 | Գիրք/Book
Երևան 2022, 205 էջ
Ավետարանական առակների աստվածաբանական նշանակությունը
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես ,ԹԻՎ 4(15), Երևան 2021, էջ 86-93
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Ե), էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Զ), էջ 7-26
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «Նախադրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Ե, էջ 28-49