Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վերջին հրապարակումները
Մտագրոհը՝ որպես փոխներգործուն (ինտերակտիվ) ուսուցման մեթոդ
2022 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2022, №1(12), էջեր 187-195
Մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը հայոց լեզվի բուհական դասընթացում
2022 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2022, 1(7), էջեր 88-96
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения и Швеции
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, Թիվ 1(7), 186-191 էջ, Հայաստան
Lusine Hayrapetyan , Mery Avetisyan
The applicable significance of art technologies in the formation of cultuirological and socio-pedagogical competences of learners
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, էջ 212-217, թիվ 8/2/, 2022
Երաժշտաթերապիայի սոցիալ-մանկավարժական առանձնահատկությունները
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, 1(7), 173-180 էջ, Հայաստան