Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Տնօրենություն
Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Ֆարմացիայի ԳՀ կենտրոն
Դեղերի որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոն