Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ միջազգային համագործակցությունն իրականացնում է Միջազգային համագործակցության վարչությունը, որի կազմում գործում են միջազգային կապերի, օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման եւ գրանտների բաժինները: կարդալ ավելին
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության շրջանակներում նոր կապեր են հաստատվել ԵՊՀ սփյուռքահայ բարերարների, բարեկամների և շրջանավարտների հետ: կարդալ ավելին
ԵՊՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային համագործակցությունը սկսվել է դեռևս նրա հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից: կարդալ ավելին
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
Ներկայումս ԵՊՀ-ն պայմանագրեր և համաձայնագրեր ունի 50 երկրների շուրջ 270 համալսարանների, միջազգային կազմակերպությունների և գիտահետազոտական կենտրոնների հետ: կարդալ ավելին
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
PRO EXTOUR
կարդալ ավելին
ԷՐԱԶՄՈՒՍ+
կարդալ ավելին
ՏԵՄՊՈՒՍ
Տեմպուսը Եվրոպական Միության ծրագիր է` ուղղված բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացմանը: կարդալ ավելին
ԷՐԱԶՄՈՒՍ ՄՈՒՆԴՈՒՍ
Էրազմուս Մունդուս բարձրագույն կրթություն բնագավառում իրականացվող համագործակցության և շարժունության ընդլայնմանն ուղղված ծրագրի է: կարդալ ավելին
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Կենտրոնը հիմնադրվել է 2012 թ.-ի մարտի 2-ին ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և ԵՊՀ-ի կողմից ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա: կարդալ ավելին
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ցանցային համալսարանի ստեղծման նախագիծը նախաձեռնվել էր 2008-ին Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական համալսարանի կողմից` ԱՊՀ մասնակից երկրների Հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ: կարդալ ավելին