Ամալյա Պետրոսյան
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 - 2017 թթ. Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի թուրքմեներենի և թուրքմենական գրականության ֆակուլտետ, թուրքմենական գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գրականության ազգայինի արտացոլումը գեղարվեստական թարգմանության մեջ (Մահթումկուլիի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունների օրինակով) » (արտասահմանյանգրականություն), 24.03.2017

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2017թթ.Աշխաբադի Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, դասախոս
2017 թ –ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոնի) ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Թյուրքական գրականություն, հայ-թուրքմենական գրական առնչություններ, թյուրքական լեզուներ, գեղարվեստական թարգմանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ադրբեջաներեն

Պարգևներ
Երիտգիտնականի կոչում, 1-ին կարգ (Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 12.06.2016թ.)
Ամալյա Պետրոսյան