Աննա Նեբիշ
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ. «Խաղողի տարբեր ծագում ունեցող սորտերի վերարտադրողական համակարգի համեմատական ուսումնասիրություն», Գ.00.05 «Բուսաբանություն» և Գ.00.15 «Գենետիկա» մասնագիտություններով, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, Երևան, 2007

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1999 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա,
կրտսեր գիտ. աշխատող
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
2010 թ-ից առ այսօր դասախոս (ժամավճար)
2012 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի գիտաշխատող
2014 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի Բույսերի գենետիկայի և իմունաբանության
խմբի գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Գենետիկա, Բջջի կենսաբանություն, Բջջագենետիկա, Գենետիկական թունաբանություն, Ֆարմակոգենետիկա, Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա, Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա, գենոմիկա, բջջասաղմնաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Cost Action FA1003 (2011 - 2014)
DAAD (2013)
ANSEF Plant-3934 (2015)
COST Actions FA1106 (2016)
COST FA1303 (2016-2017)
COST FA1306 (2016-2018)
COST FA 1407 (2015-2019)
COST CA16212 (2017-2021)
COST CA 17111 (2018-2022)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե, Թեմատիկ, կոդ : 15T-1E232, (2016-2017)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե, Հայ-Գերմանական, կոդ: 16GE-042, (2017-2019)
FAST Travel grant 2019

Մասնակցությունը կազմակերպություններում
Armenian Academy of Viticulture and Wine-making NGO
Young Biologist Association NGO (YBA)
Armenian Association for Molecular and Cellular Biology and Immunology (AAMCBI)


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

anna.nebish@ysu.am
Աննա Նեբիշ