Գրիգոր Հայրապետյան
Կրթություն
• 2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ատենախոսության թեման` «Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով)»)
• 2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Մագիստրոսական թեզի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը, որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արտահայտիչ (ՀՀ օրինակով)»)
• 1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, բակալավրիատ, «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ավարտական աշխատանքի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը և դրա կարգավորումը (ՀՀ օրինակով)»)

Աշխատանքային փորձ
• 17.10.2019-30.03.2020թթ. ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, իսկ 26.12.2019-30.03.2020թթ. ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար
• 09.2015 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, միջազգային կապերի գծով փոխդեկան
• 09.2005 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
• 09.2010-06.2019թթ. - ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ԵՈՒԿ) դասախոս
• 06.2007 - 07.2010 թթ. ԵՊՀ եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն (ԵԻԻԿ), տնտեսագետ-հետազոտող
• 01.2007 - 12.2014թ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
• Համաշխարհային տնտեսություն
• Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
• Միջազգային մարքեթինգ
• Միջազգային առևտուր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում
• Միջազգային ֆինանսներ և առևտուր
• Աշխարհաքաղաքականություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ
Գրիգոր Հայրապետյան