Քնարիկ Վարդանյան
Կրթություն
2007 - 2012 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք, 2015թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային և ներպետական պաշտպանությունը, ապաստանի իրավունք, փախստականների միջազգային և ներպետական իրավունք, միգրացիոն իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանությունը, Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք, Միգրացիոն գործընթացների եվ ապաստան տրամադրելու իրավական կարգավորումները ԵՄ-ում , Միջազգային իրավունք (սեմինար պարապմունքներ)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019թ․ առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ. առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ. առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Կարիերայի կենտրոնի տնօրենի օգնական
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա, ասիստենտ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
knarikvardanyan@ysu.am
Քնարիկ Վարդանյան