Միքայել Հովհաննիսյան
Կրթություն
2006-2009 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա,
2004-2006 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
2001-2002 թթ. Կահիրեի պետական համալսարան, Արաբերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, արաբերեն լեզվի ուսուցման միջազգային կենտրոն
1999-2004 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության անվանումը՝ «Միջնադարյան արաբամուսուլմանական տեքստերի մետալեզվի առանձնահատկությունները` Ռասաիլ Իխուան աս-Սաֆա ժողովածուի օրինակի վրա», Երևան, 2009

Աշխատանքային փորձ
2022 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ զարգացման և նորարարության գծով պրոռեկտոր
2009 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի, արաբագիտության ամբիոնի դասախոս
2018 թ.-ից առ այսօր Ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, արդյունավետ կառավարում և կայունություն աշխատանքային խմբի համակարգող, Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորում
2021-2022 թթ․ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ, Եվրոպական ժողովրդավարության հիմնադրամ
2018-2019 թթ․ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
2018-2022 թթ․ Ծրագրի տնօրեն, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ
2017 թ․ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ, Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորում
2014-2015 թթ․ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ, Նիդերլանդների բազմակուսակցական ժողովրդավարության ինստիտուտ
2012-2014 թթ․ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող, Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորում
2009-2018 թթ․ Ծրագրերի ղեկավար, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ
2007-2009 թթ․ Ծրագրերի օգնական, ՄԱԶԾ Հայաստանի գրասենյակ
2005-2007 թթ․ Գրասենյակի օգնական, «Դեպի Հայք» հիմնադրամ
2005 թ․ փորձնակ, Հայ-եվրոպական քաղաքական և իրավական խորհրդատվությունների կենտրոն
2004-2005 լրագրող, «New Yerevan Times» շաբաթաթերթ
2001-2002 թթ․ փորձնակ, Եգիպտոսում ՀՀ դեսպանություն

Կարդացվող դասընթացներ
Վաղ իսլամական աղբյուրներ, Շիական կրոնաքաղաքական միտքը միջին դարերում, Արաբամուսուլմանական սոցիալ-քաղաքական միտքը միջնադարում

Գիտական հոդվածներ
1. Divine and Earthy Cities in Rasāʾil Ikhwān al-Ṣafāʾ, Journal of Islamic Philosophy 7:53-65 (2011), p. 53-66
2. Groups, types and methods of use of terms in the Epistles of Brethren of Purity. (in English) Language and Communication. Journal of the Yerevan State Linguistic University Yerevan, 2010: Vol.1, p.57-61
3. «Մաքրության եղբայրների ուղերձները» ժողովածուի առանձին ուղերձների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, պ. 4, Երևան, 2010, էջ 11-24
4. «Ռասաիլ Իխուան աս-Սաֆա» ժողովածուի որոշ կոմունիկատիվ առանձնահատկությունների շուրջ, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, պ. 3, Երևան, 2009, էջ 27-37
5. Ռասաիլ Իխուան աս-Սաֆայի բովանդակային կազմի և կառուցվածքային առանձնահատկությունների շուրջ, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, պ. 2, Երևան, 2008, էջ 155-165
6. Երկնային և երկրային քաղաքները «Ռասաիլ Իխուան աս-Սաֆայում». Իխուան աս-Սաֆայի սոցիալական փիլիսոփայության հիմնական էությունը, Արևելագիտության հարցեր, հ. 6, Երևան, 2006 էջ 179-192
7. Հուսեյն իբն Մանսուր ալ-Հալլաջը և արժեքների ադապտացման խնդիրը սուֆիական ավանդույթում, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, պ. 1, Երևան, 2006, էջ 19-34

Վերլուծական, խմբագրական և հրապարակախոսական աշխատանքներ
1. Eastern Partnership. A decade on: Chapter 6: Armenia, striving for complementarity. Chaillot Paper. European Union, Institute for Security Studies, Paris, July 2019
2. EU Foreign and Security Policy and Wider South Caucasus. Analytical Bulletin. Regional and National Security Dynamics: Armenian-Turkish Relations, YSU Center for Civilization and Cultural Studies, Yerevan, 2017
3. Armenia Before and After Vilnius, Caucasus Analytical Digest 58, December 2013
4. Ինչպե՞ս ապրել Հայաստանում և խուսափել կոռուպցիայից, Գլխավոր խմբագիր, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, 2012
5. Reform of higher education in Armenia, Integration of the system of education and adaptation to the new reality, Logos, Yerevan, 2012
6. Բարև Եվրոպա, Գլխավոր խմբագիր, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Երևան, 2010
7. Հայաստան և Եվրոպական միություն, Գլխավոր խմբագիր, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Երևան, 2010

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Հեռ.` (+374 10) 55-46-72, (+374 60) 71-01-12, 11-12 (ներքին)
Ֆաքս` (+374 10) 55-46-41
Էլ.փոստ` mhovhannisyan@ysu.am
Միքայել Հովհաննիսյան