Նարինե Դուրգարյան
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ, ուսանող
1984 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ք.գ.թ.- «Որոշ էլեկտրոակտիվ պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը»,
1997 թ-ին ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ-ի մասնագիտական խուրհուրդ,
Ք.գ.դ. ,2013, «Նոր Էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը » Օրգանական քիմիա-010 մասնագիտական խորհուրդ
2016թ-ից ք.գ.դ. պրոֆ.

Աշխատանքային փորձ
1988 - 1993 թթ. ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ, կրտ.գիտ.աշխ.
1993 - 2003 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, ավ.գիտ.աշխ.
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, ասիստենտ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, դոցենտ
2016 թ-ից պրոֆեսոր,2015թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2015 - 2017 թթ. Գիտպետկոմի կողմից ֆինանսավորվող N0 15T-1D347 պետական դրամաշնորհի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա:
Պոլիմերների ֆիզ. քիմիա:
Կենսաակտիվ պոլիմերներ։
Բնական պոլիմերներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդիչ կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզ և ուսումնասիրություն: Քլորօքսիրանների քիմիա, Պոլիմերների քիմիա, Անօրգանական-Պոլիմերային հիբրիդ միացություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ANSEF-2005 Silica Based Molecularly Imprinted Polymer
МНТЦ- А-122, «Синтез и превращения некоторых алкилсульфоксидов»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի քիմիական ընկերություն

durgaran@ysu.am
Նարինե Դուրգարյան