Ռաֆիկ Խաչատրյան
Կրթություն
1980–1983 Ասպիրանտ, Ուկրաինայի ազգային ակադեմիայի Կիբերնետիկայի ինստիտուտ, Կիև
1973–1979 Ուսանող, ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2017 Գիտությունների դոկտոր (մաթեմատիկա)
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի և 050- մասնագիտական խորհրդի որոշումներով
Թեմա՝ Վրանների մեթոդը բազմարժեք արտապատկերումների տեսությունում և օպտիմիզացիայի ոչ ողորկ խնդիրներում
Մասնագիտությունը՝ Ա 01.01- մաթեմատիկական անալիզ
1983 Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Թեմա՝ Հավասարության տիպի սահմանափակումերը օպտիմիզացիայի ոչ ողորկ խնդիրներում
Ուկրաինայի ազգային ակադեմիայի կիբերնետիկայի ինստիտուտ, Կիև
Մասնագիտությունը՝ 01.01.09- Մաթեմատիկական կիբերնետիկա

Աշխատանքային փորձ
2021 Պրոֆեսոր, ԵՊՀ, ԻԿՄ ֆակուլտետ
2001-2021 Դոցենտ, ԵՊՀ, ԻԿՄ ֆակուլտետ
1983–2001 Ասիստենտ, ԵՊՀ, ԻԿՄ ֆակուլտետ

Գիտական կոչումը
2021 - Պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Օպտիմալ կառավարում, Մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ուռուցիկ անալիզ, Բազմարժեք արտապատկերումներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Էլ. փոստ
r.khachatryan@ysu.am
Ռաֆիկ Խաչատրյան