Սերգեյ Դավիդով
Կրթություն
1976-1981թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1985-1988թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկածու
Թեկնածուական թեզ` “Հանրահաշվական մեթոդների կիրառությունը երկրորդ կարգի բանաձևերի մի դասի հետազոտության համար”, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, 1994թ.

Աշխատանքային փորձ
2009թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1994-2009թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ
1988-1994թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն և դիսկրետ մաթեմատիկա, Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Թվերի տեսություն և թվային համակարգեր, Ընդհանուր հանրահաշիվ, Ոչ հստակ տրամաբանություն և համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ունիվերսալ հանրահաշիվներ, Գերնույնությունները հանրահաշվում, Ֆունիկցիոնալ հավասարումներ, Ոչ դասական տրամաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները(2004-2007թթ.)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկական միություն
Հայկական Մաթեմատիկական Միություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

davidov@ysu.am
Սերգեյ Դավիդով