Gayane S. Mkrtumyan
Biography
Education
Faculty of Oriental Studies, Yerevan State University, 1990 - 1995
15/07_26/07,2007_The Treining Course of Arabian Culture,National Research Centre, Kahira

Academic degree
Candidate Theme_<>,Oriental Institute of National Academy of Science,Republic of Armenia
PHD diploma in History,2016
2019-present,Yerevan State University,Chair of Arabic Studies,Associated Professor

Professional experience
1997-2000-Yerevan State University,Cheir of Arabic Studies,Senior Assistant
2000-2016-,Lectorer
2016-2019-,Assistant Professor
2019-present,,Associate Professor

Academic courses
Arabic language, Armenian-Arabic historical cultural connections

Scale of professional interests
Arabic language, The history of Near and Middle East countries, Armenian-Arabic historical cultural connections

Languages
Armenian,Russian,German, Arabic

Gayane S. Mkrtumyan

Associate Professor | Faculty of Oriental Studies - Chair of Arabic Studies
 
 

Book

Գայանե Ս. Մկրտումյան

Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր (VII-XIIդդ.) | Մենագրություն: Մուղնի, 2017թ․, 200 էջ
 

Article

Gayane Mkrtumyan

Հայ միջնադարյան մատենագիրները Մուհամմադ մարգարեի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 37-46 |

Գ. Մկրտումյան

Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի N 358 ձեռագիր-պայմանագիրը հայ-մահմեդական հարաբերությունների համատեքստում | «Արեւելյան աղբյուրագիտություն», 2020, թիվ 2, էջ 257-269

Մկրտումյան Գայանե

Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27 |

Մկրտումյան Գայանե

Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32 |

Գայանե Մկրտումյան

«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները | Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125 |
1   2   3   4  |  See all