Շթեֆեն Ռոթ
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 - Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, կոչումը շնորհվել է Տնտեսագիտության և սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետում, Ժնևի համալսարան, Շվեյցարիա
2010 - Մենեջմենթի դոկտորի կոչում, Տնտեսագիտության և վարչարարության ֆակուլտետ, Չեմնիցի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա
2002 - Դիպլոմ սոցիոլոգիայից, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, Չեմնիցի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից ցայսօր. պրոֆեսոր, Ռենի Բիզնեսի բարձրագույն դպրոց, Մենեջմենթի և կազմակերպությունների դեպարտամենտ, Ֆրանսիա
2014 թ-ից ցայսօր. վարչարարության գծով մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, Լիվերպուլի համալսարան, Մենեջմենթի բարձրագույն դպրոց
2012 թ-ից ցայսօր. հրավիրյալ պրոֆեսոր, Ռաբաթի միջազգային համալսարան, Մարոկկո
2011 - 2013 թթ. ասիստենտ, Վարչարարության բարձրագույն դպրոց, Կիրառական գիտությունների Ցյուրիխի համալսարան, Շվեյցարիա
2012 - 2012. թթ. Հրավիրյալ պրոֆեսոր, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Կալիարիի համալսարան, Իտալիա
2012 - 2012 թթ. Հրավիրյալ պրոֆեսոր, Մենեջմենթի, քաղաքագիտության և փիլիսոփայության ամբիոն, Վարչարարության Կոպենհագենի բարձրագույն դպրոց, Դանիա
2010 - 2011 թթ. Հրավիրյալ պրոֆեսոր, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի Հանրապետություն
2007 - 2010 թթ. Հետազոտող, Բիզնեսի և վարչարարության ամբիոն, Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարան, Շվեյցարիա
2004 - 2007 թթ. Հետազոտող, Տնտեսագիտության և վարչարարության ֆակուլտետ, Չեմնիցի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա
2002 - 2004 թթ. Հետազոտող, IV-րդ ֆակուլտետ, Տրիերի համալսարան, Գերմանիա

Անդամություն
Խմբագրական խորհրդի անդամ, Tamara Journal for Critical Organization Inquiry [ABS]
Հրատարակիչ-խորհրդական, Cybernetics and Human Knowing [ERA]
Խմբագրական խորհրդի անդամ, International Journal of Technology and Human Interaction [FNEGE]
Խմբագրական խորհրդի անդամ, International Journal of Innovation and Sustainable Development [VHB]
Խմբագրական խորհրդի անդամ, Organization, Journal of Sociocybernetics, Popular Communication, International Review of Administrative Sciences, և International Black Sea University Journal

Շթեֆեն Ռոթ

Պրոֆեսոր | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն