Արմինե Համայակի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին՝ գեոմորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ, (բակալավրիատ)
2014 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա, (մագիստրատուրա)

Աշխատանքային գործունեությունը
2016 - 2018 թթ. ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2018 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բժշկական աշխարհագրություն, Գեոմորֆոլոգիա, Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ,
Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստր, ինտեգրված կադաստրի հիմնահարցեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

armine.vardanyan@ysu.am

Արմինե Համայակի Վարդանյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

Սյունիքի մարզում տաք սեզոնի եղանակային պայմանների կոմֆորտայնության որոշումը, վերլուծությունն ու գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 47-53 |

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 13-16 |

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Հ. Վարդանյան

Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115 |

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ե. Ս. Մանուկյան , Ա. Հ. Վարդանյան

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |