Գևորգ Մուշեղի Վիրաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավր
2015 - 2017 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2018 թվականից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Իրավական կանխավարկածների ճյուղային մոտեցումների միասնականացման ընդհանուր տեսության հայեցակարգը (հիմնախնդրի լուծման մեթոդաբանությունը և հիմնադրույթները)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի մեթոդաբանություն, իրավունքի փիլիսոփայություն, իրավունքի սոցոլոգիա, իրավունքի ընդհանուր տեսություն, իրավաբանական տեխնիկա

Կարդացվող դասընթացներ
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Իրավունքի հիմունքներ

Աշխատանքային գործունեություն
2015-2017թթ. «Արտ դե Լեքս» փաստաբանական գրասենյակ՝ իրավախորհրդատու
2017-2018թթ. «Ղազարյան ընդ Փարթնըրս» փաստաբանական գրասենյակ՝ քաղաքացիական և վարչական գործերով իրավախորհրդատու-համակարգող
2018թ. հունվար-մայիսի ամիսներ «Տաշիր ընկերությունների խումբ»՝ իրավախորհրդատու
2018-2019թթ. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ՝ ներդրումային ծրագրերի գծով իրավախորհրդատու-համակարգող
2019-2021թթ. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ՝ գլխավոր տնօրենի խորհրդական-իրավական աշխատանքների ապահովման գծով համակարգող
2021 թվականից «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ Հայաստանի մասնաճյուղի գլխավոր իրավաբան
2019-2020թթ. «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամի դասախոս
2019 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-54
Ներքին (12-54)
gevorgvirabyan@ysu.am

Գևորգ Մուշեղի Վիրաբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գևորգ Վիրաբյան

Իրավական կանխավարկածի էության շուրջ | Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 4-11 |

Գևորգ Վիրաբյան

Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր |

Գևորգ Վիրաբյան

Իրավական կանխավարկածի և իրավանորմի հարաբերակցությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 70-82 |