Դրամաշնորհներ

Հայտնի են ԵՊՀ ներքին դրամաշնորհի արդյունքում հաղթած մասնակիցները
Սկիզբ՝19.05.2022
Ավարտ՝19.05.2023

Հայտնի են ԵՊՀ ներքին դրամաշնորհներով հայտարարված մրցույթի արդյունքները՝ ըստ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառների և մասնագիտությունների՝ համապատասխան դասիչներով: Հիմք ընդունելով ԵՊՀ ռեկտորի 12.112021թ.-ի համար 213/71 հրամանի պահանջները և հաշվի առնելով ԵՊՀ ռեկտորի 9/1-Լ հրամանով ստեղծված ներքին գիտական դրամաշնորհի մրցույթը համակարգող հանձնաժողովի ներկայացրած գնահատականների վարկանիշային ցանկը՝ հաղթող են ճանաչվել հետևյալ մասնակիցները՝ 

 

Ավետիսյան Կարեն Լարիկի- Ֆունկցիոնալ տարածություններ և մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ բազմաչափ իրական անալիզում, 

Հրավիրյալ պրոֆեսոր- Հենրիկ Շահղոլյան, KTH The Royal Institute of Technology, Ստոկհոլմ, Շվեդիա, 

 

Ղազոյան Հեղինե Հմայակի- Խառը լուծիչներում կոլոիդային համակարգերի ուսումնասիրությունը լուսացրման մեթոդներով,

Հրավիրյալ պրոֆեսոր - Վիտալի Չաբան. քիմիական գիտությունների թեկնածու, Խարկովի համալսարան, Ուկրաինա

 

 

Աթանեսյան Արթուր Վլադիմիրի- Կեղծ լուրերի տարածման և սպառման մեխանիզմները սոցիալական ցանցերում, 

Հրավիրյալ պրոֆեսոր- Ստեֆըն Ռոդ

 

Հովհաննիսյան Հովհաննես Օնիկի- Տրամաբանության, փաստարկման և ճարտասանության բաղադրիչների ներդրում և զարգացում բուհական կրթական ծրագրերում, 

Հրավիրյալ պրոֆեսոր- Գաբրիելյան Օլեգ Արշավիրի, Ղրիմի՝ Վ․Ի․ Վերնադսկու անվան ֆեդերալ համալսարան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 

 

Բազուկյան Ինգա Լևոնի- Հայաստանի մեղրատու մեղուների միկրոբիոմի ազդեցությունը նրանց թույնի կենսաբանական ակտիվության վրա

Հրավիրյալ պրոֆեսոր- Սվետոսլավ Դիմով, Սոֆիայի համալսարան, Բուլղարիա: 

 

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ