Դրամաշնորհներ

ARMDOCT նախագծի հերթական համակարգման հանդիպումը տեղի ունեցավ «ՔՈԲՐԵՅՆ» գիտակրթական կենտրոնում
Սկիզբ՝01.01.2020
Ավարտ՝28.12.2023
Մայիսի 13-ին #ARMDOCT նախագծի հերթական համակարգման հանդիպումը տեղի ունեցավ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնում։
 
 
Համակարգման հանդիպման նպատակն էր ամփոփել Վիլնյուսի համալսարան կատարված այցը և քննարկել Հայաստանում դոկտորական կրթության բարեփոխման հիմնական ուղղությունները։ Հանդիպման արդյունքում՝ ծրագրի անդամները վերլուծեցին Լիտվա կատարված այցը, ինչպես նաև դրական փորձի տեղայնացման հնարավորությունները։ Քննարկվեցին նաև դոկտորական կրթության բարեփոխման համար անհրաժեշտ կառուցվածքային, գործընթացային և բովանդակային անհրաժեշտ փոփոխությունները, համագործակցային, միջդսիցիպլինար դոկտորական դպրոցներ ստեղծելու հնարավորություններն ու խնդիրները։
 
Ծրագրի անդամները կարևորեցին ընդունելության, կրեդիտային շարժունության և փոխճանաչման, ղեկավարման և համաղեկավրման, մշտադիտարկման նոր գործիքակազմի պիլոտային փորձարկման անհրաժեշտությունը կոնսորցիումի անդամ բուհերի և համագործակցությունների շրջանակներում: Եվս մեկ անգամ շեշտադրվեց բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում կրթության և հետզոտության կազմակերպման գործընթացների արդյունավետության բարձրացումը։
 
 
Համակարգման հանդիպումն ամփոփեցինք ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, #COBRAIN ծրագրի ղեկավար, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի կողմից կազմակերպված շրջայցով, ծանոթացանք ծրագրի հիմնական նպատակներին և արդյունքներին։
 
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ