ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2022, հատոր 56, № 3
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2022, հատոր 56, № 3 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Զ. Խ. Պապանյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան

  Դիպրոպիլսուլֆոնի հատկությունների կանխատեսումը խտության ֆունկցիոնալի տեսության մեթոդներով․ կոնֆորմացիոն անալիզ և սիմուլացված ԻԿ սպեկտր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 185-202 |

  Ա. Ս. Դադայան, Ա. Ս. Պողոսյան, Ս. Գ. Ղազարյան, Է․ Վ. Մինասյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Դադայան

  Սև և սպիտակ քունջութի յուղերի ճարպաթթվային կազմի համեմատական ուսումնասիրություն և բնական հակաօքսիդանտ սեզամոլի անջատման համեմատաբար արդյունավետ մեթոդի մշակում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 203-217 |

  Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ս․ Վ․ Գրիգորյան, Մ. Ա. Փարսադանյան

  Ռեզոնանսային էլեկտրամագնիսական ճառագայթման և ասպիրինի ազդեցությունը մարդու արյան պլազմայի մակերևութային լարվածության վրա in vitro պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 218-224 |

  Լ. Ա. Մինասբեկյան, Մ․ Ա․ Փարսադանյան

  Ցորենի սպիտակուցի ավելացում ռադիացիոն տեխնոլոգիաների միջոցով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 225-230 |

  Զ. Հ. Մովսիսյան

  Միաշղթա պոլիռիբոադենիլաթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլենային կապույտի հետ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 231-238 |

  Ի. Ա. Բադալյան, Ա. Ա. Փոլադյան

  Trifolium pratense L. և Crataegus laevigata բույսերի հակաօքսիդանտային ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման վրա առնետների հյուսվածքներում հիպոբարիկ հիպօքսիայի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 239-244 |

  Ն․ Կ. Հայրապետյան

  Սաթաթթվի հակահիպոքսիկ արդյունավետության ուսումնասիրությունը մեթհեմոգլոբինեմիայի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 245-252 |

  Ռ․ Է․ Մաթևոսյան

  Քաջարան քաղաքի շրջակայքի աղտոտված հողերի միկրոմիցետները (Հայաստան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 253-258 |

  Ն. Հ. Զաքարյան, Վ. Ս. Գևորգյան, Ն. Գ. Քարտաշյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

  Հայաստանի Orobanchaceae ընտանիքի որոշ տեսակների հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 259-265 |

  Ռ. Ա. Շուշանյան, Ա. Վ. Գրիգորյան, Ա. Ֆ. Կարապետյան

  Առնետի ուղեղի տարբեր բաժիններում հիստոմորֆոլոգիական փոփոխություններ առաջացնող հիպոբարիկ հիպոքսիան | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 266-274 |

  Է. Ս. Գևորգյան, Լ. Է. Ղուկասյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Հ. Բեգլարյան

  Ուսանողների ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները 500 մ հեռավորություն վազելու հետո | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 275-279 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ