Ռուզաննա Աշոտի Տեր-Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 1985 թ.
Ատենախոսության թեման է` «Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղությունե վեպը հայերեն (թարգմանությունը որպես ոճական համարժեքության խնդիր)»
Դոցենտի գիտական կոչում՝ / Դիպլոմ 950-Д 12.09.1989թ./

Աշխատանքային փորձ
1980 թ-ից մինչ 1889 թ. ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնի դասախոս
1989 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ
1972 - 1973 թթ. – «Հայաստան» հրատարկչությունում
1973 - 1979 թթ. – «Սովետական դպրոց» թերթում թարգմանիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուս գրականության պատմություն (19-20-րդ դդ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականության պատմություն, հայ-ռուսական գրական առնչություններ, թարգմանության տեսություն և պրակտիկա:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Գիտական Խորհրդի անդամ

Ռուզաննա Աշոտի Տեր-Գրիգորյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Неисследованные страницы литературного наследия Александра Паносяна | Сборник научных литературоведческих статей «Декабрьские литературные чтения», выпуск 12, Ереван, ЕГУ, 2014, с. 111-120

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Ցավ մարդու համար. Ակնարկներ ռուս գրականության պատմության | Ե., 2001, 438 էջ

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Ռուսական ժողովրդական բիլինաներ «Ցավ մարդու համար» ժողովածու | Երևան, 2001, էջ 5-23

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Ռուս դասականները արևմտահայերեն (քննադատություն և թարգմանություն) | «Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն վեպը հայերենե (թարգմանությունը որպես ոճական համարժեքության խնդիր)» (Քննադատություն և թարգմանություն՝1843-1914), Երևան, 1998, 158 էջ
 

Հոդված/Article

Рузан Тер-Григорян

На перекрестке литературных связей (Գրական կապերի խաչմերուկում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 38-46 |

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան

Ռուս դասականները արևմտահայ քննադատության գնահատմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Арпиар Арпиарян – писатель, публицист, пропагандист русской классической литературы | Декабрьские литературные чтения, выпуск 11, Е., 2011

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Լևոն Շանթը Մ. Լերմոնտովի «Մծիրի» պոեմի թարգմանիչ | Լևոն Շանթի գիտաժողովի նյութեր (ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 244-262

Ռուզաննա Տեր-Գրիգորյան

Հովհաննես Թումանյանը Ռուսաստանի և ռուսական մշակույթի մասին | Ժուռնալիստիկա, պրակ Թ, Ե., 2009
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը