Ադրինե Գարեգինի Բաբլոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ` կոն‎ֆ‎լիկտի սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ
2000 - 2002 թթ.ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրոս
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավր

Գիտական կոչում, աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
Երևանի Պետական Համալսարան
2016 թ-ից մինչ այժմ սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2004 - 2016 թթ. սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2004 թթ. սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
«Մեդիա Մոդել» Հետազոտավերլուծական Կենտրոն, Երևան
2009 թ-ից մինչ այժմ հետազոտությունների գծով տնօրեն
2001 - 2009 թթ.հետազոտությունների կոորդինատոր
2002 - 2003 թթ. «Վարկանիշ» ամսագրի պատասխանատու քարտուղար
2001 - 2002 թթ. «Վարկանիշ» ամսագրի խմբագրության անդամ
ԱՐԵԳ ԳՄԵԱ ՀԿ
2008 թ-ից մինչ այժմ փոխնախագահ
2001 - 2007 թթ. Գիտական հետազոտությունների կոորդինատոր
2000 - 2001 թթ. Գիտական հետազոտությունների ստորաբաժանման սոցիոլոգ
ՀՀ Արտաքին Գործերի Նախարարություն
2000 - 2001 թթ. Պետական Արարողակարգային Ծառայության ստաժոր

Հետազոտական փորձ
Երևանի պետական համալսարան
մարտ 2014 - դեկտեմբեր 2014 Շվեյցարական Ակադեմիական Կովկասյան Ցանցի (ASCN) ֆինանսավորմամբ Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի փոխառնչությունները ՀՀ-ում հետազոտության կոորդինատոր
2001 - 2004 թթ. «Կոն‎‎ֆլիկտի կանխարգելում և դե-էսկալացիա: Հայաստան և Թուրքիա» ծրագրի ղեկավարի օգնական, ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատուն
2002 - 2003 թթ. ՄաքԱրթուր Հիմնադրամի աջակցությամբ «Կովկասում սոցիոլոգիական ցանցի զարգացման և հզորացման» ծրագրի էթնիկ տարածության հետազոտական մասի վերլուծաբան Տարածաշրջանային Ինտեգրացիայի և Կոնֆլիկտների լուծման կենտրոն
2000 - 2004 թթ. Swisspeace-ի SCOPES «Արևելյան Եվրոպայի և Շվեյցարիայի միջև գիտական համագործակցություն» ծրագրի կոորդինատոր
ԱՐԵԳ ՀԿ
սեպտեմբեր 2009 - 2014 թթ. Mathematica Policy Research (MPR) համագործակցությամբ ՀՀ-ում Երրորդ կարգի ջրանցքների գնահատման հետազոտության թիմի ղեկավար, ՀՄՀ-Հայաստան
սեպտեմբեր 2011 - սեպտեմբեր 2013 Շվեյցարական Ակադեմիական Կովկասյան Ցանցի (ASCN) ֆինանսավորմամբ Հետխորհրդայյին Հայաստանում քաղաքական էլիտային ձևավորման օրինաչափությունները հետազոտության կոորդինատոր
հոկտեմբեր 2010 - մայիս 20110 Հետբերքահավաքային տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի ուղղությամբ աջակցության արդյունքների հետազոտության Թիմի Ղեղավար, Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ-Հայաստան
սեպտեմբեր 2008 - ապրիլ 2011 Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ-Հայաստան` ՀՀ Գյուղատնտեսական գործունեության կրկնվող գնահատող հետազոտության թիմի ղեկավար
սեպտեմբեր 2007 - ապրիլ 2008 Գյուղատնտեսական Գործունեության Ելակետային Հետազոտության գլխավոր հետազոտող, Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ-Հայաստան
«Մեդիա Մոդել» Հետազոտավերլուծական Կենտրոն
հունիս – սեպտեմբեր 2015 Համաշխարհային Բանկի (World Bank) ոռոգման սուբսիդավորման ծրագիր Հայաստան (PSIA) ՀՀ-ում ոռոգման և ջրօգտագոծման վերաբերյալ Ֆոկուս խմբային հետազոտության ղեկավար
մարտ 2014 - հուլիս 2014 ՀՀ-ում երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումների հետազոտության ղեկավար՝ Հույս և Օգնություն ՀԿ-ի ֆինանսավորմամբ
հունիս 2012 - հունիս 2014 IPSOS Mori Բրիտանական գործակալության հետ համագործակությամբ Համաշխարահին Բանկի/ World Bank և Զարգացման Համաշխարհային Գործակալության/EBRD ֆինանսավորմամաբ ՀՀ-ում Բիզնես Միջավայրի և Կատարողականության հետազոտության 5-րդ փուլի ծրագրի ղեկավար
հուլիս 2002 - մայիս, 2003 Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ «Ապրանքային շրջանառության օպտիմալացումը Կովկասում» հետազոտության գլխավոր մասնագետ
փետրվար 2001թ. - փետրվար 2002թ. Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ «Հայաստանում երիտասարդների քաղաքական մշակույթի և քաղաքացիական մասնակցության զարգացման» հետազոտության վերլուծաբան
ապրիլ - մայիս, 2002 թ. Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ «Հայաստանի ԶԼՄ-ները» հետազոտություն ղեկավար
Բաց Հասարակության Ինստիտուտ (Սորոսի Հիմնադրամ) Աջակցության Ծրագիր Հայաստանում
փետրվար 15 - ապրիլ 1, 2005 թ. ԲՀԻՀԳ Հայաստանի Ազգային Կրթության Ծրագրի գնահատող հետազոտության տնօրեն
հունիս 6 - հուլիս 23, 2004 թ. ԲՀԻ Կանանց Ծրագրի գնահատող հետազոտության ղեկավար

Վկայականներ
Երևան, մայիս-հուլիս, 2016 թ. հավաստագիր Գենդերային զգայուն բյուջետավորմամբ նախագծեր. Հասկացություն, նախագծում և իրագործում դասընթացը հաջողությամբ ավարտոլու վերաբերյալ, շնորհված Կովկասի Ինստիտուտի և Ազգային Ժողովրդավարական Ինստիտուտի (NDI) համագործակցության կողմից
Երևան, մարտ 30-31, 2015 թ. հավաստագիր Բազմամակարդակ մոդելավորման Ներություն դասընթացը ավարտելու վերաբերյալ, շնորհված ԵՊՀ Գենդերային Հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի կողմից
Երևան, ապրիլ 18-19, 2013 թ. հավաստագիր Հարցման Հարցաթերթի կազմման և Չափման սխալի հաշվարկման SQP Ծրագրի միջոցով վերապատրաստման դասընթացը ավարտելու վերաբերյալ, շնորհված Պոմպեու Բաբրա Համալսարանի Հետազոտությունների և Փորձաքննության Կենտրոնի կողմից, Կովկասում հետազոտական ռեսուրս կենտրոնի և Եվրասիա Հիմնադրաման աջակցությամբ
Երևան, մարտ 2014 թ. հավաստագիր՝ միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության փոխառնչությունները ՀՀ-ում թեմայով աշխատաժողովին մասնակցության մասին, շնորհված նույնանուն ծրագրի ղեկավարի կողմից
Երևան, մայիսի 11-13, 2011 թ. հավաստագիր` Մոնիթորինգի և Գնահատման վերապատրաստման դասընթացն հաջողությամբ անցնելու մասին՝ շնորհված «Social Impact» ԱՄՆ և ՀՄՀ-Հայաստանի կողմից
Կրասնոյարսկ, մարտ 2010 թ. դիպլոմ` զեկույցի բարձր գիտական մակարդակի համար` շնորհված Միջազգային մասնակցությամբ 2րդ Համառուսական գիտական «21րդ դարի գիտական ստեղծագործությունները» կոնֆեռանսի կազմ.կոմիտեի կողմից
Երևան, հունիս 11-14, 2009 թ. Սոցիոլոգիայի Համաշխարհային Ինստիտուտի 39րդ Համաշխարհային Կոնգրեսում «Կոնֆլիկտ և Հասարակություն» հետկոնֆլիկտային իրականության սոցիալական չափումները՚ բաժնի համանախագահող և վարող
Երևան, մայիսի 18, 2007 թ. հավաստագիր` դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացն անցնելու մասին (մարտի 12-ից 23-ը)` շնորհված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Երևանի Պետական Համալսարանի կողմից
Երևան, օգոստոսի 10, 2003 թ. վկայական` «Քաղաքագիտություն: գիտական հմտությունների զարգացում, դասավանդում» ամառային դպրոցին հաջող մասնակցության կապակցությամբ (հուլիս 20 – օգոստոս 10, 2003) շնորհված ԵՊՀ կողմից
Բերն, փետրվարի 7, 2003 թ. վկայական` կոն‎‎ֆլիկտների և խաղաղության հետազոտման ոլորտում թրեյնինգի հաջող ավարտման կապակցությամբ (հունվարի 31-փետրվարի 9, 2003) շնորհված Swisspeace-ի ISAR ծրագրի շրջանակներում Շվեյցարական Խաղաղության Հիմնադրամի, Բերնի Կոն‎‎ֆլիկտների Լուծման Ինստիտուտի կողմից
Երևան, դեկտեմբերի 8, 2000 թ. վկայական` Հայաստանում առաջին ՄԱԿ մոդելին հաջող մասնակցության կապակցությամբ շնորհված ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության բաժնի (UNDPI)կողմից
Երևան, նոյեմբերի 20, 2000 թ. վկայական` համակարգչային օպերատորական հմտությունների դասընթացի հաջող ավարտման կապակցությամբ (հոկտեմբերի 25 – նոյեմբերի 20)

Լեզվի իմացություն
հայերեն՝ մայրենի
ռուսերեն՝ գերազանց
անգլերեն՝ գերազանց (computer-based TOEFL score: 257; paper-based TOEFL score: 613) ITEP: advanced C1
ֆրանսերեն բառարանով

Համակարգչի իմացություն
Microsoft Office
SPSS
10-finger տպելու հմտություններ
Ինտերնետ

Ադրինե Գարեգինի Բաբլոյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Բաբլոյան

Կոնֆլիկտների վաղ ախտորոշման և կանխարգելման համակարգի ներդրման հնարավորությունները հայոց բանակում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 12-19 |

Аствацатуров C.В., Баблоян А.Г.

Формы проявления социально-экономических конфликтов в Армении ( XIX-XX вв.) | Вестник Российско-Армянского университета(гуманитарные и общественные науки), #1(9) / 2010, Ереван, Изд. РАУ, сс. 65-84. |

Аствацатуров C.В., Баблоян А.Г.

К вопросу о социологическом изучении исторических форм социально-экономических конфликтов в Армении | В мире научных открытий, Красноярск, Научно-инновационный центр, 2010, # 4 (10), часть 5, 2010, сс. 46-48. |