Ալեքսանդր Արամայիսի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1981 - 1984 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Եզրային խնդիրներ ելիպտական տիպի հավասարումների համար Սոբոլև-Լիուվիլի քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում», 1985 թ., ՀՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտւթյան ֆակուլտետի Մաթեմատիկակայի ամբիոնի դոցենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1984 - 1986 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, Գծային հարահաշիվ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մի քանի իրական փոփոխականի ֆունկցիաներ, ելիպտիկ տիպի դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ալեքսանդր Արամայիսի Դավթյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ.Հակոբյան, Ա.Ա.Դավթյան, Ռ.Շ.Սահակյան

Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | ԵՊՀ, Հրատարակչություն, 2005 թ.,132 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Դավթյան, Ս. Վ. Ղազարյան

On solvability of pseudodifferential equations in spaces with quasihomogeneous norm (Քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում փսևդոդիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #3, էջ 13-15 |

A.A.Davtian

On PDO in Sobolew type spaces | Izvestija NAN Armenii, ser. Mat.,2000, v.35, #2,p.18-32

A. А. Давтян

О коэрцитивных свойствах уравнений эллиптического типа | Доклады АН СССР, 1991, т.316,#1,ст. 18-21

A. А. Давтян

Пространства анизотропных потенциалов.Приложения | Труды МИАН СССР, 1986,т.173, ст.113-124

A. А. Давтян

Пространства Соболева-Лиувилля с квазиоднородной нормой | Изв.ВУЗов СССР, Математика, 1986, 5(288), ст.82-84
 

Թեզիս/Thesis

Davtyan A. A., Ghazaryan S. V.

On the solvability of pseudodifferential equations in the spaces with quasihomogeneous norm | Նվիրված Արտաշես Շահինյանի 110-ամյակին: 2016, 40-41 էջ, Հայաստան |