Ալեքսանդր Սարգսի Մանասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1970 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի սեկտորի ասպիրանտ,
1957 - 1961 թթ. Ադրբեջանի պետական մանկավարժական ինտիտուտ

Գիտական աստիճան
1971 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի զարգացման պրոբլեմը», ԵՊՀ
1986 թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքները և գիտության միասնությունը», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1962 - 1965 թթ. Բաքվի «Կոմունիստ» հայերեն հանրապետական թերթի լրագրող
1971 – 1982 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1983 - 1986 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի դոցենտ
1987 թ-ից ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պրոֆեսոր
1992 - 2003 թթ. ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի, փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
2003 թ. ներկայումս Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Գոյաբանություն, Գիտական գիտելիքի զարգացման հիմնախնդիրը, Գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն, Բնագիտության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացաբանություն, Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, Կոնֆլիկտաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 -ից .Հայկական փիլիսոփայական ակադեմիայի անդամ
2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Պարգևներ
2000 թ. «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալ, ԼՂՀ

alex@ysu.am

Ալեքսանդր Սարգսի Մանասյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալ. Ղևոնդյան, Ալ. Մանասյան

Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղել... | Եր. 2010, էջ 160 |
 

Հոդված/Article

Александр Манасян

Государство в реалиях международно-уголовных деяний (Պետությունը միջազգային-քրեական արարքների իրողություններում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 97-112 |

Александр Манасян

О границах Азербайджабской Республики в свете международного права и принятых сторонами карабахского конфликта документов (Ադրբեջանական Հանրապետության սահմանների մասին` միջազգայնորեն ճանաչված և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ընդունած փաստաթղթերի լույսի տակ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-17 |

Александр Манасян

Азербайджан: путь к геноцидогенной культуре (Ադրբեջան. ճանապարհ դեպի ցեղասպանածին մշակույթ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 30-45 |

Александр Манасян

Об этимологии топонима Карабах, или О монгольском следе в карабахском диалекте (Ղարաբաղ տեղանվան ստուգաբանության շուրջ կամ մոնղոլերենի հետքերը Ղարաբաղի բարբառում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 61-73 |

Aleksandr Manasyan

The History of a Disease Or External Factors of the Formation of Genocidal Political Culture of Transcaucasian Turks (Multidimensionality of the Problem), | Fundamental Armenology, 2020, N 2 (12), p. 109-129
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը