Անահիտ Զավենի Ադիլխանյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ , բան. ֆակ. հայոց լեզվի և գրակ. բաժին

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկ., դոց.
թեկնածուական -1991 թ. «Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը»

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ոճագիտություն, Հայոց լեզու և Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, տերմինաբանություն

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Զավենի Ադիլխանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Լ. Մանուկյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար | Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Ոճաբանության գործնական աշխատանքի ձեռնարկ | Երևան, 2011, 145 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Գործնական ճարտասանություն | Եր., 2007, 114 էջ

A. Z. Adilkhanyan

Dictionary of Foreign Loaned Commercial Terms | Yerevan, 2003
 

Հոդված/Article

Անահիտ Ադիլխանյան

«Աչք» հասկացույթի իմաստաբանական դաշտը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 44-54 |

Անահիտ Ադիլխանյան

Հաղորդակցական իրավիճակի բաղադրատարրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-82 |

Անահիտ Զ. Ադիլխանյան

«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127 |

Ադիլխանյան Անահիտ

Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները | Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան |

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Տերմինային տեղաշարժերը արդի գրական հայերենում | Հայագիտական հանդես, 2015, էջ 26-39
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը