Անահիտ Հայրապետի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, դիպլոմ
2002 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1999 վերապատրաստում, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ
1982 – 1987 ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 – Դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2002 – 2007 Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1996 – 2002 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1996 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1988 – 1994 անգլերենի ուսուցչուհի, Երևանի No24 միջնակարգ դպրոց

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Դանիա (2008), ԱՄՆ (2009), Իտալիա (2010)

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Galstyan, R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Matevosyan

“Global English Development Trends” | Yerevan “Meknark” LTD (p. 121)

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

A. Galstyan, Sh. Paronyan

“Historical Development of English” | Yerevan, YSU Publishing House 2013 (p. 199)

Ա. Գալստյան

Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII–XVIII դարերում | Մենագրություն, Երևան, «Լիմուշ» հրատ. 2009
 

Հոդված/Article

A. Galstyan

“Codeswitching in Armenian Blogger’s Speech” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(30), Yerevan 2021 (p. 65 - 75)

A. Galstyan

“Aggression in Online Communication” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(28), Yerevan 2020 (p. 31 - 39)

A. Galstyan, Ch. Abrahamyan

“The Influence of English on the Armenian Medical Vocabulary” | Foreign Languages in Higher Education, Collected Articles 1(22), Yerevan 2017 (p. 19 - 27)

A. Galstyan, T. Sirakanyan

“Indirect Borrowings in Armenian” | Astghik 26, Yerevan 2015 (p. 190 - 213)

Ա. Հ. Գալստյան

Գիտակցվածությունը որպես հոգեբանական արդի հիմնախնդիր | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 381-385
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը