Անի Արամի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2019 - 2021 թթ. Լոնդոնի Սիթի համալսարանի իրավաբանության դպրոց, միջազգային ներդրումային իրավունք, մագիստրոս, (գերազանցությամբ)
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, միջազգային իրավունքի մագիստրոս, ( գերազանցությամբ)
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ (գերազանցությամբ)

Վերապատրաստման ծրագրեր և ուսումնականայցեր
2020 - 2021 թթ Լյուվենի Համալսարան, Բելգիա
2019 թ. Պորտոյի համալսարան, Պորտուգալիա
2014 թ. Արիզոնայի պետական համալսարան, ԱՄՆ
2011 - 2012 թթ. Լոնդոնի Սիթի Համալսարան, ՄԲ
2010 թ. Լեհաստանի Ազգային Բանկ, Լեհաստան
2009 թ. Ռոդոսի ծովային իրավունքիակադեմիա, Հունաստան

Աշխատանքային գործունեություն
2010 - 2019, 2021 թթ. առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն դասախոս
2010 - 2017 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, իրավագիտության ամբիոն, դասախոս
2013 - 2019 թթ. Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, փորձագետ
2008 - 2010 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, իրավախորհրդատու
2007 - 2008 թթ. ՀՀ ՍԱՊՀ իրավաբան

ՀՀ իրավաբանների ասոցացիայի անդամ

Օտար լեզուների տիրապետում
Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

ani.simonyan@ysu.am
(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Անի Արամի Սիմոնյան

Դասախոս | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ani Simonyan

Advantages and Disadvantages of Investor-State Dispute Settlement through Arbitration (Պետության և ներդրողների միջև վեճերի արբիտրաժային կարգավորման առավելություններն ու թերությունները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 131-141 |

Ani Simonyan

Right to Development: Key Concepts and Outlook | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 373-381 |

Անի Արամի Սիմոնյան

Մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտում միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկություններ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 513-520 |

Անի Սիմոնյան

Զարգացման իրավունքի հայեցակարգի նորմատիվային իրավական բովանդակությունը ժամանակակից միջազգային իրավունքում | Պետութուն և իրավունք, թիվ 2 (68), Երևան, 2015 թ., էջեր 104-110 |

Симонян А. А.

Некоторые юридические аспекты нормативно-правового содержания концепции права на развитие | Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский Университет Управления и Экономики, СПБ, 2015, стр. 158-162