Անի Գրիգորի Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
2017 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ աստղերի դիտողական դրսևորումները» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, դասախոս
2016 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
2005 թ. - մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.),Ռադիոֆիզիկական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.), համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարօրինակ ջերմ քվարկային աստղերի հավասարակշռության և կայունության հարցերը, Տարօրինակ թզուկներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, անգլերեն(միջին մակարդակ), ռուսերեն(ազատ)

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Visual C++, Matlab, MathCad

anialaverdyan@ysu.am

Անի Գրիգորի Ալավերդյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Ա., Հարությունյան Տ., Մելիքյան Շ.

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Ալավերդյան

Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10 |

Գ. Ս. Հաջյան, Ա. Գ. Ալավերդյան

Горячие странные звезды | II. Численные результаты и обсуждения.Астрофизика, 58, 91-103, 2015

Գ. Ս. Հաջյան, Ա. Գ. Ալավերդյան

Горячие странные звезды | III. Устойчивость. Астрофизика, 58, 311-318, 2015

Գ. Ս. Հաջյան, Ա. Գ. Ալավերդյան

Hot Strange Stars | IV. Mass Defect and Stability. Astrophysics, 58, 388-396, 2015

Vartanyan Yu. L., Harutyunyan A. R., Alaverdyan G. B.

Compact stars with quark core | In Book of Abstracts of the International Conference “The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity”, Yerevan, Armenia, 30 Sept.-03 Oct., 2015, p.7.
 

Թեզիս/Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.