Անի Կամոյի Տեր-Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ կոչումներ
2011 - 2016 թթ․ ԵՊՀ հայցորդ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2005 – 2007 թթ․ անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2001 – 2005 թթ․ անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 թ–ից մինչ այժմ – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2010 թթ․ ԵՊԼՀ անգլերենի երկրորդ մասնագիտության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իտալիա, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), իսմպաներեն (լավ), գերմաներեն (լավ)

Անի Կամոյի Տեր-Պետրոսյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն