Աննա Ալբերտի Նադոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002-2004թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարան(մագիստրատուրա)<<Սոցիալական աշխատանք>> մասնագիտությամբ
1989-1994թթ. Երևանի Պետական ՀամալսարանՓիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2010թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,<<Տարեցների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման գենդերային առանձնահատկությունները>>, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000-մինչ այսօր Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարանում (որպես դասախոս <<Սոցիալական աշխատանք>>ֆակուլտետի դեկան
2011- մինչ այսօր Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային ակադեմիայում
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012- մինչ այսօր Երևանի Պետական Համալսարանի <<Ընդհանուր հոգեբանության>> ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտանեկան կյանքի էթիկա և հոգեբանություն
Սթրեսի ախտորոշում և կառավարում
Անձ և հոգեբանական հարմարում
Գենդերային հոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն
Աշխատակազմի ուսուցման և մոտիվացիայի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն, Հերոնթոլոգիա, Սթրեսոլոգիա, Գենդերային հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Պրակտիկ հոգեբանների միավորում ՀԿ

Մասնագիտական որակավորման և վերապատրաստման դասընթացներ
2004թ. հոկտ.8-22- Կոգնիտիվ թերապիայի դասախոսական շարք-Ամերիկյան համալսարան, դոկտոր Լուիզ Ազնավուր
2012թ.հունիս 28-30- SYSTEMIC APPROACH TO FAMILY AND COUPLES PSYCHOTHERAPY, Texas Wesleyan Univesrity, Ph. D. EditaRuzgayte
2012թ. հունիսի 28-30, ERICKSONIAN HYPNOSIS AND PSYCHOTHERAPY , Betty Alice Erickson, LPC
2014թ. մայիսի 5- Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում , եռափուլ դասընթացներ, ՀՀ ԿԳՆ, THE WORLD BANK
2016թ. հոկտեմբերի 24-26-Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում, Seminar on Updates in Menthal Health, Ministry of Republic of Armenia, Armenian Pediatric Association
2016թ. հոկտեմբերի 25-26-Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում, Master Class on Updates in Menthal Health, Ministry of Republic of Armenia, Armenian Pediatric Association
2018թ. ապրիլի 16-19 Վաղ մանկական տարիքի երեխաների հոգեբուժական, ծնողավարության գնահատում, ծնող-երեխա առաջնային հարաբերություններ. Մանկական տրավմա:Մոտեցումներ և հետևանքներ, Երևան, Արաբկիր ԲՀ, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
2019թ. ապրիլի 29-30, մայիսի 2-3 Միջանձնային և միջմասնագիտական հարաբերությունները տարբեր մասնագետներից կազմված խմբերում, Ժնևի համալսարանական կլինիկա, Արաբկիր ԲՀ

Աննա Ալբերտի Նադոյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

А. Надоян

Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/: Международная научно-практическая конференция | Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
 

Հոդված/Article

Ա. Նադոյան, Ա. Վարդանյան

Ինֆորմացիոն հոգեբանական անվտանգություն և ինքնագնահատականի առանձնահատկությունները | գիտաժողովի նյութեր, Եր.: հրատ., 2021

Ա. Նադոյան, Գ. Մինասյան

Հոգեբանական անվտանգության դերը զինծառայության պայմաններում | գիտաժողովի նյութեր, Եր.: հրատ., 2021

Ա. Նադոյան

Տեղեկատվական հոգեբանական ներազդումը և հանրույթի հոգեբանական անվտանգությունը | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՀ, Եր.: հրատ., 2021: Գիրք 12

Ա. Նադոյան

Զինծառայության պայմաններում դրսևորվող ագրեսիան որպես հակասոցիալական վարքի բաղադրիչ | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու ԵՀ., -Եր.: հրատ., 2020: Գիրք 11

А. Надоян

Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/: | Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը