Աննա Սամվելի Դանիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999-2003 ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, բակալավրիատ
2003–2005 ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2004-2005 ԵՊԲՀ, Միջազգային հարաբերությունների բաժին, տեսուչ
2005-2006 ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, լաբորանտ
2006-2017 ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ, դասախոս
2017– առայսօր ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբերենի պատմություն
Լեզվաբանության ներածություն արևելագետների համար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր, տիպաբանական, կորպուսային, համակարգչային լեզվաբանություն, լեզվաբանական պատմագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ԳԿՀԱՀ, ANSEF Lingu-4595 և Lingu-5008, «Հայերենի ծառադարան» նախագիծ,
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ, «Հայերէնի Ծառադարան» Լեզուական Արհեստագիտութիւններու Հետազոտական աշխատարան

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, արաբերեն

Էլ. փոստ
adanielyan@ysu.am

Աննա Սամվելի Դանիելյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Աննա Դանիելյան, Մ․ Յավրումյան

Համընդհանուր կախվածություններ և հայերենի ծառադարանը | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2(659), Երևան 2020, էջ 231-244

Աննա Դանիելյան, Մ․ Յավրումյան

Ձևային գոյաբանությունը որպես հասկացությունների դասակարգման գործիք բնական լեզվի մշակման համակարգերում | ՀՊՄՀ, Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, Պրակ Ա., «Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, էջ 124-138

Աննա Դանիելյան

Հարակցական մասնիկի և հարակցված անվան զեղչումը Ղուրանում | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 28-46

Աննա Դանիելյան

Զեղչումը նկարագրող եզրույթներն արաբերենի taxfīf հայեցակարգի համատեքստում | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 13-27

Աննա Դանիելյան

Օժանդակ բայերի գործառույթը և ստորոգելիի զեղչումը գրական արաբերենում | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 7, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջ 30-42