Աննա Սամվելի Կուբանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2016 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2020 թ. Դոցենտի գիտական կոչում

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի
լաբորանտ
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2011 թ. մինչև այժմ, «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» (DELE) միջազգային քննությունների հանձնաժողովի անդամ (ԵՊՀ)
2020 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց) , ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, «El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana»
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”
2009 թ. Երևան, մարտի 18, “Introducción a la lexicografía del Español”

Միջազգային դիպլոմներ
1.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio)
Տրված է Մադրիդում, 2006 թ. հուլիսի 31, գրանցման No: 06050405101010009, դիպլոմի No: A069306
2.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel superior)
Տրված է Մադրիդում, 2008 թ. մարտի 3, գրանցման No : 07110605101010001, դիպլոմի No: A111132

Աննա Սամվելի Կուբանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Կուբանյան

«Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում | Հեղինակային հրատ.: 2018թ․, 248 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Կուբանյան

«Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 62-73 էջ

Կուբանյան Ա.

Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ | Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 30-41 էջ

Հասմիկ Բաղդասարյան, Աննա Կուբանյան

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում) | Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63 |

Աննա Կուբանյան

Բազմիմաստության, տարբերակայնության և հոմանիշության խնդիրները “Աստված” և “Սատանա” բաղադրիչներով դարձվածային համակարգերում | Foreign Languages In Higher Education 1 (18), 2015 (41-52)

Աննա Կուբանյան

“Աստված” և “Սատանա” բաղադրիչներով դարձվածք¬ների իմաստային կառուցվածքի երլուծություն իսպաներենում և հայերենում | Revista de Filología Románica 10, 2013, (pp. 127-135)
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը