Աննա Արշակի Փոլադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989-1994 թթ., ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
1994-1996 թթ., ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, փորձնակ-հետազոտող

Գիտական աստիճան
2021 թ. Պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսությունը, որը ներկայացվել ԲՈԿ, թեման՝ «Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանակական թափոնների մշակման գործում»
2000 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական աշխատանք` <<Պրոտոն-կալիումական պոմպը Escherichia coli բակտերիաներում. օքսիդավերականգնողական համարժեքների բնույթը և դերը>> 2000, ԵՊՀ, ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Թռչունյան

Աշխատանքային փորձ
2021-առ այսօր: Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխտնօրեն, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն»-ի տնօրեն, ԵՊՀ
2019-առ այսօր: Փորձագետ, Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոնի (ՈԱԱԿ) ԲՈՒՀ-ի և ՄՈՒՀ-երի որակի արտաքին ապահովման` հավատարմագրման, գործընթացների իրականացման
2012-առ այսօր: Դոցենտ, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2018/06/01-31/07: Հետազոտող, Քիմիայի ինստիտուտ, Բեռլինի տեխնիկական համալսարան, Բեռլին, Գերմանիա
2006 -2012: Ասիստենտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2000-2018: Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտահետազոտական ինստիտուտ
2016-2017: Անհատ խորհրդատու, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն
2003/10-2003/12: Գիտաշխատող, Մոլեկուլային կենսաբանության և մոլեկուլային ֆիզիոլագիայի բաժին, Վիրջինիայի համալսարան, ԱՄՆ
1998-2000: Գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1996-1998: Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1994-1996: Ավագ լաբորանտ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաէներգետիկա, Մանրէաբանություն, Մանրէների նյութափոխանակության կարգավորումը, Մանրէների ֆիզիոլոգիա, Օրգանական թափոնների մշակման տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաէներգետիկա, Կենսաքիմիա, Մանրէաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2021-2026- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ- 21AG-1F043 Առաջատար հետազոտությունների «Օրգանական թափոններից կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի փոխակերպման կենսաքիﬕական ուղիների բնութագրումը և օքսիդավերականգողական կարգավորումը» գիտական թեմայի ղեկավար
2021-2022- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ Բարձր արդյունավետությամբ գիտական աշխատողների հավելավճարի մրցույթի, 3-րդ շեմի դրամաշնորհ
2021-2023- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ – 2021, 21SC-BRFFR-1F026, Օքսիդավերականգնողական ֆերմենտների և սիդերոֆիլային նանոմասնիկների համալիրների դերը` կենսավառելիքային սարքերի էլեկտրոդների էլեկտրակատալիզային գործընթացների բարելավվման մեջ, գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2020-2022- Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) N 059-240820 Կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում «Օրգանական թափոնից՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն» թեմայով հետազոտութական խմբի գլխավոր հետազոտող
2021-2022- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2558), գիտական դրամաշնորհի համաղեկավար
2019-2020 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-4376) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2019- 2021 թթ.- BL 18-09 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտե
2018-2020 թթ.- 18 T-1F045 գիտական թեմայի հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2017-2018 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-5285) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2017- 2019 թթ.- AB 16-37 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե,
2015 – 2017 թթ.- 15T-1F123 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե, հետազոտող
2015-2016 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3777) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2013 - 2015 թթ.- 13-1F002 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2013 թ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2704) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2011 - 2012 թթ.-11-1f202 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2005-2006 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (05-NS-microbio-8929) գիտական դրամաշնորհի մասնակից
2002-2004 թթ.- (CRDF) (AB1-2307YE-02) գիտական դրամաշնորհի մասնակից

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Կենսաբանություն գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության անդամ (ASM)
Կենսաքիմիկոսների ընկերության ֆեդերացիայի անդամ (FEBS)
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS Ջրածնի Էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (IAHE)

Պարգևներ
2019: ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությամբ արծաթե մեդալ
2016: Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության (ASM) Մորրիսոն Ռոգոզայի (Morrison Rogosa) մրցանակ(http://www.asmscience.org/content/journal/microbe/10.1128/microbe.11.268.1)
2015: Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2012: «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին
(վերջին 10 տարիներ)`
12th International conference on Hydrogenases, May 31-April 4. Lisbon, Portugal (Բանավոր զեկուցում), 2019
FEMS- Microbiology congress, 9-13 July, Valencia, Spain, 2017
ASM-microbe 2016 General meeting, Boston, USA, June 16-20, 2016
Annual conference 2016 of the Association for General Microbiology (VAAM), Jena, Germany, March 13-16, 2016
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, 2016, March 21-26
6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshawa, (բանավոր զեկուցում) Canada, May 3-6, 2015
ASM Workshop on Culture of Responsibility: from Lab to Environment, Yerevan, Armenia, September 30, 2015
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, 2015
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, (բանավոր զեկուցում), Yerevan, Armenia, October 5–8, 2014
4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, May 3–4, 2014
13th Intern. Conference on Clean Energy, (բանավոր զեկուցում) At Istanbul, Turkey, June 8-12, 2014
38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, St. Petersburg, Russian Federation, 2013, July 6–11.
3rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, April 28, 2012
NATO Advanced Research Workshop “The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems”, (բանավոր զեկուցում) Batumi, Georgia, October 7-10, 2012
55th Biophysical Society Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 2011, March 5-9
International Conference “Biotechnology and health – 4” and DAAD Alumni seminar, Yerevan, Armenia, October 28–30, 2010

Էլ. փոստ
apoladyan@ysu.am

Աննա Արշակի Փոլադյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ի. Ա. Բադալյան, Ա. Ա. Փոլադյան

Trifolium pratense L. և Crataegus laevigata բույսերի հակաօքսիդանտային ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման վրա առնետների հյուսվածքներում հիպոբարիկ հիպօքսիայի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 239-244 |

Ս. Ս․ Բլբուլյան, Ս․ Ն․ Միրզոյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան, Ա․ Ա․ Փոլադյան

Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231 |

Poladyan A.

Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation | Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology, 2020, 54 (2):138–146

Poladyan A.

Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation | Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology, 2020, 54 (2):138–146

Poladyan A., Lena Margaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Biomass and biohydrogen production during dark fermentation of Escherichia coli using office paper waste and cardboard | International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45 (1):286-293
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

H. Gevorgyan, A. Poladyan, K. Trchounian

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | XI International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», 07-11.06.2021, p. 12-13, Belarus

Poladyan A., Baghdasaryan L., Blbulyan S., Trchounian A.

H2 - Oxidizing Activity of Escherichia coli Upon Utilization of Deferent Waste Components. Session AES05 Biofuels and Bioproducts | ASM Microbe 2020, July 18-22, Online, Chicago, USA.

Poladyan A., Blbulyan S., Trchounian A.

Ethanol Aected Bacterial Growth and Molecular Hydrogen Production by Escherichia Coli Upon Fermentation of Glycerol | Session AES05 Biofuels and Bioproducts. ASM Microbe 2020, July 18-22, Online, Chicago, USA.
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը