Աննա Կարենի Վարդապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ / մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ / բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու քրեաիրավական հիմնախնդիրները», ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2012 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Շեղվող վարքագիծ, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ, առողջապահության, այդ թվում՝ փոխպատվաստաբանության ոլորտում կատարվող հանցագործություններ, մարդկային սաղմի քրեաիրավական պաշտպանություն, բիոէթիկա, մարդու հիմնարար իրավունքների (կյանքի իրավունք, խոշտանգումների արգելք) քրեաիրավական պաշտպանություն, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունք (նյութական իրավունքի հարցերով), պատժի հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
Պենոլոգիա, Կախյալ վարքագծի հիմնախնդիրները, ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս (սեմինար)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2022 թ․ հունիսից ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընտրվել է ՀՀ գլխավոր դատախազ
2020 թ․ մարտից - 2022 թ․ սեպտեմբեր ՀՀ վարչապետի օգնական
2019 թ․ ապրիլ – նոյեմբեր. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2018 թ․ ապրիլ - 2019 թ․ ապրիլ. ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 թ. հուլիս - 2018 թ․ ապրիլ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ, դատարանների նախագահների խորհրդի քարտուղար
2010 - 2017 թթ․ ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 2017 թ.-ից առ այսօր՝ նույն ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2014 թթ․ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2014 - 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2013 - 2014 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2012 - 2013 թթ. ՀՀ դատախազության դպրոցի դասախոս
2009 - 2013 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական
2007 - 2009 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետ, մասնագետ, ավագ մասնագետ

Մասնացությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի (The Chatham House) անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
annavardapetyan@ysu.am

Աննա Կարենի Վարդապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները | Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արման Թաթոյան, Աննա Վարդապետյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները | Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ

Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Ղուկասյան, Հ. Ասատրյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1) | Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ

Ե. Խունդկարյան, Հ. Սարգսյան, Մ. Մարտիրոսյան, Վ. Ենգիբարյան, Ա. Վարդապետյան

Դատական ծառայողի սեղանի գիրք | Երևան, «Անտարես», 2011, 308 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Վարդապետյան, Լալա Բեգոյան

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները գնահատողական հասկացություններ (հատկանիշներ) պարունակող հանցակազմերում (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի համեմատական վերլուծություն) | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 23-34 էջեր |

Աննա Վարդապետյան

Փոխպատվաստաբանության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի համեմատական վերլուծության համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 152-162 |

Աննա Վարդապետյան

Բլանկետային նորմերով հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 335-351 |

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134

Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան

Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը