Անուշ Արարատի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997-2001թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավր
2001-2003թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003-2007թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2007թ.-ից ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս
2004թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ ֆունկցիաներ, Հարմոնիկ մոտավորություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անուշ Արարատի Վարդանյան

Դասախոս | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

A. Vardanyan, N. Arakelian

Uniform approximation on the real axes by fnctions harmonic in a stripe and having optimal growth | “Analysis”, Munchen, Germany, vol.27, №2-3, 2007, 285-299