Արամ Հմայակի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1986 - 1987 թթ. Տագանրոգի համալսրան, Գիտությունների դոկտոր
1968 - 1971 թթ. Լենինգրադի պետական համալսրան, Հիտությունների թեկնածու,
1963 - 1968 թթ. Երևանի պետական համալսարան - Լենինգրադի պետական համալսարան Մաթեմատիկոս

Աշխատանք/Ծբաղվածություն
1972 - 1982 թթ. Միկրոշլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ,Տեղեկատվական համակարգերի լաբորատորիայի վարիչ
1982 - 1989 թթ. Հայասատնի գիտությունների ակադեմիայի և Երևանի պատական համալսարանի Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտ, բաժնի վարիչ, տնօրենի տեղակալ
1989 - 2003 թթ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսրան, ամբիոնի վարիչ
2003 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համլսարան, Տնեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ

Մասնգիտացումը
(i) հիմնական ուղղությունը`Մաթեմատիկա, Գործույթների հետազոտում
(ii) Տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելավորում

Պարգևները, միջազգային դրամաշնորհները
2004 - 2007 International Science Technology Center (2004 - 2007) (PROJECT FOR THE TECHNOLOGY TO HELP RECORDING AND ANALYSIS OF RETINAL FUNCTION, ISTC Project A644), (Funded from Japan)
2000 – 2003 SCOPES (2000 - 2003) Switzerland. (In international migration and its impact on labor market)
2001 Civil Research Development Fund (2001)
1998 - Soros Foundation Award, 1998
1996 - 1998 North Atlantic Treaty Organization (NATO) Award, 1996-1998 (NATO Grant SA. 12-2-02 ENVIR.CRG.961261) Project for the Technology to Help the Measurement of Nuclear and Chemical Pollution.
1993 - 1995 United States Information Agency (USIA), USA Armenia Economic Scholarly Exchange
Program 1993-1995

Մասնակցությունը միջազգային կազմակերպություններում
Technical Chair International Conference “Advances in Computing, Control & Telecommunications Technologies” ACT2010, Jakarta, Indonesia Dec.02-03, 2010 http://www.engineersnetwork.org/payment-in-axis.htm
Technical Chair, International Conference on Recent Trends in Information, Telecommunication and Computing, India, March 12, 2010
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ITC.2010.5
Technical Co-Chair Committee on Information Assurance & Intelligent Multimedia- Mobile Communications http://www.ieeesmc.org/technicalcommittess/tc_jammc.htm

Խմբագրական կոլեգիայի անդամություն:
• Հայաստանի ճարտարագիտական ակադենիայի լրաբեր
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
• Օպտիմալացում, մոդելավորում և կառավարում

Անդամությունը գիտական կազմակերպություններում:
• Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ 1992 թ.
• Միջազգային ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ 2001
• Directory Board of International Society on Multiple Criteria Decision Making, Since 1994
• Երևանի պետական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի Գիտական խորհրդի անդամ 2003 թ.

Արամ Հմայակի Առաքելյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Հ. Առաքելյան, Մ.Ա. Սահակյան, Գ.Մ. Ղուկասյան, Քոչինյան Ն.Ս.

Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ | «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան

Տնտեսական իրավիճակների գնահատում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009 թ., 165 էջ

Ա. Առաքելյան, Տ. Ստեփանյան, Ա. Խառատյան, Լ. Սարդարյան, Ա. Սարգսյան

Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն | Երևան, 2007թ. 318 էջ
 

Հոդված/Article

Aram Arakelyan, Leon Makaryan

Extension of Lotka – Volterra Model as a Means for Economic Policy Adjustment Caused by Conflict (Լոտկա – Վոլտերայի մոդելի ընդլյանումը որպես կոնֆլիկտով պայմանավորված տնտեսական քաղաքականության կարգավորման միջոց) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 54-66 |

Aram Arakelyan, Leon Makaryan

Model of Territorial Conflict and International Military Cooperation (Տարածքային կոնֆլիկտի և միջազգային ռազմական համագործակցության մոդել) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 56-72 |

А. А. Аракелян, М. М. Буниатян, В.В.Багдасарян

Рост населения и экономическое развитие:сравнительный анализ стран СНГ | Вестник Инженерной академии, 2021, том 18 N1, стр. 5 – 10.

Ա․ Հ․ Առաքելյան, Գ․ Մ․ Ղուկասյան

Պաշտպանության ոլորտի կայուն զարգացման ռազմավարության մոդելավորում | Հայկական Բանակ, 2(108), 2021, 80-94

Aram Arakelyan, Leon Makaryan

Model of Territorial Conflict and International Military Cooperation | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 3(36), 2021, 56-72
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը