Արևիկ Սերգեյի Քամալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 թթ. Կլիմենտ Օխրիդսկու անվան պետական համալսարան, Բուլղարիա, Սոֆիա, (հրավիրյալ դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» (բակալավրատ)
«Թարգմանության տեսություն» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1), բուլղարերեն (B1), իսպաներեն (A1)

Արևիկ Սերգեյի Քամալյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
 

Հոդված/Article

Արևիկ Քամալյան

Կոննոտացիան և թարգմանության խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 55-66 |

Քամալյան Արևիկ

Համացանցային հաղորդակցման լեզվի բառապաշարի առանձնահատկությունները | Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով: 2017, էջ 389-409 |

Քամալյան Արևիկ

Էթնոֆոլիզմը հայերենում և ռուսերենում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 370-385 էջ |

Արևիկ Քամալյան

Գրական և խոսակցական արևելահայերեն․ փոփոխություններ և կանոնարկում | Արդի հայերենի հիմնախնդիրները։ 2015թ․, 162-172 էջ |

Արևիկ Քամալյան

Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ (տարբերակման փորձ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 66-80 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը