Արման Հակոբի Թաթոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 թ-ին գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատը,
2004 թ-ին գերազնցությամբ ավարտել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրան,
2004 - 2007 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում,
2007 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` ստանալով իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու - «Գործի քննությունը քրեադատավարական գործառույթների համակարգում (համեմատաիրավական վերլուծություն)», 2007թ-ին ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճան շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (2016 - 2022 թթ.)
ՀՀ արդարադատության փոխնախարար (2014 - 2016 թթ․)
Խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտե (ԽԿԿ), Եվրոպայի խորհուրդ
Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ (12/2011 - մինչ օրս)
ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի վերանայման միջազգային համակարգ
ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ գրասենյակ (UNODC)
Հայաստանը ներկայացնող փորձագիտական խմբի անդամ (10/2010 - մինչ օրս)
ՀՀ Սահմանադրական դատարան
Խորհրդական համատեղությամբ (04/2010)
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խումբ
Ստեղծվել է ՀՀ նախագահի կարգադրության հիման վրա
Խմբի անդամ (2010-2018 թթ․)
Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ, UNDP)
Հարավային կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագիր
Իրավական հարցերով համակարգող (05/2010 - մինչ օրս)
Մարդու իրավունքների պաշպանը` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմ` համաձայն Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության, ԵՄ ծրագիր
Իրավական հարցերով համակարգող (համատեղությամբ) (03/2009 - 03/2011)
Մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՄԱԶԾ համատեղ ծրագիր` «ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրության համապատասխանությունը մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին»
Աշխատանքային խմբի ղեկավար (05/2010 - 10/2010)
ԱՄՆ զարգացման գործակալություն, ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման մոնիտորինգի հանձնաժողով
Իրավական հարցերով խորհրդատու, համատեղությամբ (04/2010 - 12/2010)
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
«Արդար դատաքննության իրավունքի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագիր Քրեական դատավարության բաժնի պատասխանատու (04/2009 - 09/2009)
Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ, UNDP)
Հարավային Կովկասում թմրամիջոցների հակազգման ծրագիր, 5-րդ փուլ (ֆինանսավորումը` Եվրամիություն), Իրավական բաղադրիչի համակարգող, փորձագետ (12/2007 - 08/2009)
ՀՀ դատախազության դպրոց
«Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները վարույթում», հատուկ դասընթաց դատախազների համար
Դասախոս (06/2008 - 12/2008)
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատ
Նախագահի խորհրդական (03/2007 - 12/2007)
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
Քրեադատավարական և զինծառայողների իրավունքների վերականգնման բաժին
Իրավական հարցերով ավագ մասնագետ (05/2004 - 03/2007)
Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն (ՇՄԻՊԿ, EPAC)
Իրավական հարցերով փորձագետ (01/2003 - 05/2004)
Հիմնական համաժողովները և սեմինարները
2011թ. ԱՄՆ քրեական արդարադատության համակարգի ուսումնասիրության նպատակով ուսումնական այց ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգ
2010 թ. Եվրոպայի Ազգային կանխարգելման մեխանիզմների համակարգի 2-րդ հանդիպում: Ազգային կանխարգելման մեխանիզմների ղեկավարներ և պատասխանատուներ, Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտե և Եվրոպայի Ազգային կանխարգելման մեխանիզմների ծրագրի թիմ, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա
2010 թ. ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի վերանայման կառուցակարգին նվիրված ուսումնական դասընթաց կառավարական փորձագետների համար, կազմակերպիչ` ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ գրասենյակ (UNODC), Մոսկվա, Ռուսաստան, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ
2010 թ. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից պետությունների ներկայացուցիչների հանդիպում, Բրյուսել, Բելգիա
2010 թ. Ուսումնական դասընթաց Հարավային Կովկասում տեղեկատվության փոխանակման և գործընկերության ապահովման վերաբերյալ, Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագիր, Բաթում, Վրաստան
2010 թ. Ուսումնական այց Սլովենիայի Մարդու իրավունքների օմբուդսմանի գրասենյակ` Խոշտանգումների կախարգելման ոլորտում օմբուդսմանի դեր ուսումնասիրության նպատակով, Լյուբլյանա, Սլովենիա
2010 թ. Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի շրջանակներում` Սահմանին վերահսկողական գործընթացների վերաբերյալ ուսումնական դասընթաց, Թբիլիսի, Վրաստան
2010 թ. Սահմանային անվտանգության խթանում, Թբիլիսի, Վրաստան
2008 - 2009 թթ. «Իրավական աջակցություն», «Հարավային Կովկասում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միտումները», «Հարավային Կովկասի սահմաններին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միջոցառումները» համաժողովներ, Թբիլիսի, Վրաստան
2009 թ. Քրեական արդարադատության համակարգում միջազգային չափանիշների ներդրմանը վերաբերող ուսումնական դասընթաց դատավորների և դատախազների համար, Հռոմ, Իտալիա
2008 թ. «Իրավունքի նոր դպրոցի անհրաժետությունը» միջազգային համաժողով, Հանրային իրավունքի ինստւտուտ, Յագելոնյան համալսարան, Կրակով, Լեհաստան
2005 թ. Մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի Ռաուլ Վալենբերգի անվան ինստիտուտ, Լունդի Համալսարան, Շվեդիա
2005 թ. վերապատրաստում Շվեդիայի օմբուդսմանի գրասենյակում, Ստոկհոլմ, Շվեդիա

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական գրագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քրեադատավարական գործառույթներ, մինչդատական վարույթի հիմնախնդիրներ, մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների արտացոլումը ՀՀ քրեական դատավարությունում, դատավարական ձևի հիմնախնդիրներ և այլն:

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ,

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package (Word, Excel, Access)

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Արման Հակոբի Թաթոյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արման Թաթոյան, Աննա Վարդապետյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները | Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ

Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Ղուկասյան, Հ. Ասատրյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1) | Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
 

Հոդված/Article

Արման Թաթոյան

Անձի իրավունքների ապահովման հիմնախնդիրները վարչական ձերբակալման և բերման ենթարկելու ընթացակարգերում՝ ազատությունից զրկման սահմանադրական հայեցակարգի համատեքստում | Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 41-57 |

Арман Татоян

Процессуальная функция уголовного преследования и ее соотношение с расследованием дела | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 76-101 |

Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի

Ձերբակալված անձի իրավունքների ապահովման երաշխիքներն ազատությունից զրկման սկզբնական փուլում` ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 46- 58 |

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Արման Թաթոյան, Դավիթ Մելքոնյան, Ռուբեն Մելիքյան

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21

Գագիկ Ղազինյան, Արման Թաթոյան

Նախնական դատական լսումները քրեական դատավարությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 41-46