Արմեն Մերուժանի Հայկյանց
Կենսագրություն
Կրթություն
2018 թ. Վերապատրաստում Քրիստիան Ալբրեխտի անվան համալսարանում (Քիլ, Գերմանիա)
2013 թ. Վերապատրաստում Գյոթեի անվան լեզուների ինստիտուտում (Բոնն, Գերմանիա)
2005 - 2007 թթ. Վերապատրաստում՝ ՌԴ Նախագահին կից պետական ծառայության ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Գերմանիայի Պասսաուի համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներն ըստ ՀՀ օրենսդրության» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Դոկտորական ատենախոսության թեման
«Մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմանխնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ի.գ.դ. ԺԲ.00.03. «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային առևտրական իրավունքի հիմնախնդիրներ, կոլիզիոն կարգավորման հիմնախնդիրներ, սեփականության իրավունքի հիմնախնդիրներ, պայմանագրային իրավունքի հիմնախնդիրներ, դելիկտային պատասխանատվության հիմնախնդիրներ, ժառանգման իրավունքի հիմնախնդիրներ, ընտանեկան իրավունքի հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Միջազգային մասնավոր իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Միջազգային առևտրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1999 թ-ից առ այսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2002 – 2012 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2003 թթ. ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի դասախոս
2014 – 2018 թթ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի բարեփոխման՝ ՀՀ ԱՆ աշխատանքային խմբի անդամ
2004 – 2015 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2000 - 2004 թթ. Ամերիկյան առևտրային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի գլխավոր իրավաբան
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության և զարգացման վարչության պետի տեղակալ
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ և ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ուղղությամբ հանրային իրազեկության բարձրացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեղ ծրագրի Ազգային տնօրեն
2009 - 2010 թթ. «Հայկական զարգացման բանկ» ՓԲԸ գլխավոր իրավաբան
2010 թ. ՀՀ դատավորների դպրոցի դասախոս
2020 - 2021 թթ. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2021 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
1998 - 2000 թթ. «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ամսագրի քարտուղար

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ պետական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն.

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա, լեյտենանտ

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
ahaykyants@ysu.am

Արմեն Մերուժանի Հայկյանց

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gagik Ghazinyan, Armen Haykyants, Yeghishe Kirakosyan

Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University | Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494 |

Հայկյանց Արմեն

Միջազգային մասնավոր իրավունք | երկրորդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 552 էջ

Ղարախանյան Գ. Հ., Բեքմեզյան Գ. Հ., Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան 4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:

Արմեն Հայկյանց

Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական կարգավորումը | Երևան, «Ասողիկ», 2011, 334 էջ

Արմեն Հայկյանց

Միջազգային մասնավոր իրավունք | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 560 էջ
 

Հոդված/Article

Արմեն Հայկյանց

Հանրային կարգի վերապահումն օտարերկրյա արբիտրաժային վճիռների ճանաչման և կատարման պրակտիկայում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 78-86 |

Արմեն Հայկյանց, Մանե Կարապետյան

Գործատուի նախաձեռնությամբ իր ներկայացուցչի հետ աշխատանքային հարաբերությունների դադարման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 3-11 |

Արմեն Հայկյանց

Չճանաչված պետության իրավունքի և պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչումը ու կիրառումը (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 27-39 |

Արմեն Հայկյանց

Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան | Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69 |

Արմեն Հայկյանց, Մովսես Խաչատրյան

Անարդար պայմանները ապահովագրության պայմանագրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 33-43 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը