Արտակ Սարգսի Փիլոյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2001 - 2005 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության ֆակուլտետ (Բակալավրիատ)
2007 - 2009 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա)
2014 - 2016 թթ. Մասարիկի Համալսարան, Բռնո, Չեխիայի Հանրապետություն
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Աշխարհագրության դեպարտամենտ (Ասպիրանտուրա)
2013 - 2017 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ (Ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ – դասախոս
2017 փետրվար - 2017 նոյեմբեր, Համաշխարհային Բանկի խումբ «Ճանապարհների ազդեցությունը աղքատության և հասանելիության վրա» ծրագիր – ԱՏՀ մասնագետ
2016 հոկտեմբեր - 2017 հունվար ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ – ԱՏՀ մասնագետ
2014 հունիս - 2014 հոկտեմբեր Մենդեզ Ինգլանդ ընդ Ասոշիեյթս ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ, USAID «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր – Դաշտային հետազոտությունների և ԱՏՀ մասնագետ
2013 փետրվար - 2014 փետրվար «Գեգամետ Պլյուս» ՍՊԸ; Առաջատար մասնագետ Երկրաբանության դեպարտամենտում
2009 փետրվար - 2013 մարտ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գեոինֆորմատիկայի լաբորատորիա – ԱՏՀ մասնագետ
2008 նոյեմբեր - 2011 դեկտեմբեր «Գեոկոմ» ՍՊԸ – ԱՏՀ մասնագետ

Հետազոտական աշխատանքային փորձ
«Բնական միջավայրի ռիսկերի գնահատում" ՀՀ Արարատի մարզում»։ 2008, ՄԱԿ ՄԱԶԾ ֆինանսավորում
«Ջրհեղեղների, սելավների և սողաքների ռիսկերի գնահատում ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում»։ 2009, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ֆինանսավորում
«Բնական աղետների ռիսկի գնահատում Սյունիքի մարզի Գորիսի շրջանում»։ 2009, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորում
«Արարատի մարզում Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման փորձնական ծրագրի ազդեցության գնահատում և քաղված դասերի ուսումնասիրություն»։ 2009, ՄԱԿ ՄԱԶԾ ֆինանսավորում
ՀՀ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի նախագծում և իրականացում։ 2008 - 2010, ՀՀ կառավարության ֆինանսավորում
«Անդրսահմանային գետերի կառավարում Քուռի գետավազանում, II փուլ, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան»։ 2009-2012, ԵՄ ֆինանսավորում
«Հրազդան գետի ստորին հոսանքի համայնքերում էկոլոգիական ռիսկերի գնահատում»։ 2010-2011, ԵԱՀԽ ֆինանսավորում
«Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Արևելյան հարևան երկրների կայուն զարգացման համար»։ 2010-2013, ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ֆինանսավորում
ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014
ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագիր, 2017
Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Միացնելով կետերը. Տրանսպորտ, աղքատություն եւ սոցիալական ներգրավում: Ապացույցներ Հայաստանից» ծրագիր, 2017

Կարդացվող դասընթացներ
Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգեր, Գեոտվյալների հենքեր, Քարտեզների ձևավորում ArcGIS-ում, Գեոտեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում և տուրիզմում

Դասընթացներ և վկայագրեր
Trans-Atlantic Training 2015: “Earth Observation in Terrestrial Ecosystem Dynamics”: NASA, ESA, Charles University in Prague; April 2015
Application Training for Trimble GNSS and Optical Systems: Trimble / Yerevan State University Architecture and Construction; November 2012
EU TEMPUS international workshop on E-Learning: The Stuttgart Technology University of Applied Sciences (HFT Stuttgart); September 2012
EU TEMPUS Advanced Training Course on GIS: Yerevan State University Architecture and Construction; November 2011 – December 2011

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), չեխերեն (սկսնակ)

artakpiloyan@ysu.am

Արտակ Սարգսի Փիլոյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Т. В. Сапелко, В. Р. Бойнагарян, И. Г. Габриелян, М. А. Науменко, Д. В. Севастьянов, А. С. Пилоян, Л. А. Маргарян

Голоцен Армении по предварительным результатам первых комплексных исследований высокогорных озер | Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. 2019, стр. 181-183 |

Artak Piloyan, Aram Gevorgyan

Measuring Rural Accessibility in the GIS environment: Case study of Armenia | 7th International Conference on Cartography and GIS. 2018․, 417-425 pp. |

Arshavir Avagyan, Hasmik Manandyan, Aleksandr Arakelyan, Artak Piloyan

Toward a disaster risk assessment and mapping in the virtual geographic environment of Armenia | Natural Hazards. 2018, 92(1), 283-309 pp

Artak Piloyan, Milan Konečný

Semi-automated classification of landform elements in Armenia based on SRTM DEM using k-means unsupervised classification | Quaestiones Geographicae. 2017, 36(1), pp. 93–103 |

Arshavir Avagyan, Radovan Hilbert, Hayk Yeritisian, Hasmik Manandyan, Aleksandr Arakelyan, Artak Piloyan, Anna Elbakyan

Electronic regional risk atlas: development, structure and application practice in republic of Armenia | 6th International Conference on Cartography and GIS. 2016, 834-845 p. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Tatyana Sapelko, Vladimir Boynagryan, Mikhail Naumenko, Dmitry Sevastyanov, Ivan Gabrielyan, Artak Piloyan, Liana Margaryan, Mikhail Aleksandrin

Past environmental changes in the South Caucasus according Armenia lakes and geomorphologic archives | 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). 2019, p. 1 |