Արթուր Գագիկի Ղազինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Եվրոպական դատական մարմինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում», 2004, ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք (Եվրոպական իրավունք)

Աշխատանքային փորձ
2021 - 2022 թթ․ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2006 - 2021 թթ․ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հիմնադիր ղեկավար:
2009 – 2010 թթ․ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական
2004 – 2008 թթ․ ՀՀ Կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի խորհրդական
2002 – 2004 թթ․ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի արտաքին կապերի վարչության պետ
1999 – 2002 թթ․ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներն ու ընթացակարգերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր, ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանություն:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ, Հայաստանում «Եվրոպական ակումբի» համահիմնադիր, Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման միջազգային «Global Campus»-ի համահիմնադիր և խորհրդի անդամ

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
artur.ghazinyan@ysu.am

Արթուր Գագիկի Ղազինյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

А. Казинян

Европейская судебная защита прав человека (Страсбург-Люксембург) Сравнительно-правовой анализ | Երևանի համալս․ հրատ․, Երևան, 2005, 504 էջ

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական Հանձնաժողով. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցեր | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, 2003, 304 էջ

А. Казинян

Правовые основы деятельности суда ЕС в области защиты прав человека и основных свобод | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2003, էջեր 50-58

Ղազինյան Արթուր

Եվրոպայի ինտեգրացիոն գործընթացները | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2001, էջեր 117-123
 

Հոդված/Article

Արթուր Ղազինյան

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային Եվրոպական միության միանալու իրավական խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 38-49 |

Արթուր Ղազինյան

Վերպետական ինտեգրացիոն միավորումներին անդամակցելու սահմանադրա-իրավական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 294-307 |

Artur Ghazinyan

Implementation and Measurement Issues for the Preconditions of the Rule of Law in the EU Accession Process | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 449-463 |

Արթուր Ղազինյան

ԵՄ անդամ պետությունների պատասխանատվության առանձնահատկությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 190-210

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական միության օրենսդրության կարգավիճակը ԵՄ Սահմանադրության նախագծում | Պետություն և իրավունք, No.2-3, Երևան 2006, էջեր 40-53